ΟΑΕΔ: Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων 2007 σε 360.000 δικαιούχους

Από 2 Απριλίου η κατάθεση δικαιολογητικών για την είσπραξη του επιδόματος
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2007 12:03

Την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων (του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών - Δ.ΛΟ.Ε.Μ.) στους περίπου 360.000 δικαιούχους, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η υποβολή αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2007 για τους δικαιούχους με δύο ή περισσότερα παιδιά και τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 για τους δικαιούχους με ένα παιδί. Από τις 2 Απριλίου 2007 οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. θα παραλαμβάνουν επίσης τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται απευθείας από τον εργοδότη του δικαιούχου, όπως και δικαιολογητικά και αιτήσεις που υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών του δικαιούχου. Η τελευταία ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών για το οικογενειακό επίδομα του 2007 είναι, για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, η 31η Ιανουαρίου 2008.

Με στόχο την επίσπευση του χρόνου καταβολής (πίστωσης των λογαριασμών) των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους εργαζομένους αποφασίστηκε η εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος στο σύνολο των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., σε όλη την Ελλάδα. Πέρυσι -σημειώνεται- κατά την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τα επιδόματα, μειώθηκε στις 25 -το πολύ- ημέρες, σε σύγκριση με τους δύο περίπου μήνες που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδομάτων πριν την εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού.

Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. προς τους δικαιούχους, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση, συνέβαλε και η κατάργηση, ήδη από το 2005, του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος (συνολικά 29 για όλες τις κατηγορίες). Έτσι, για τις περισσότερες κατηγορίες των δικαιούχων απαιτείται πλέον ένα ή σε ελάχιστες περιπτώσεις δύο δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Το ποσό του οικογενειακού επιδόματος για το 2007 ξεκινά από τα 98,64 ευρώ ετησίως για δικαιούχους με ένα παιδί, φθάνει στα 843,72 ευρώ για δικαιούχους με 4 τέκνα (μαζί με το επίδομα 3ου παιδιού) και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Επίσης, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 44,04 ευρώ ετησίως, για κάθε παιδί, στις εξής περιπτώσεις: Για ορφανά και από τους δύο γονείς, για ανάπηρα παιδιά, για παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισθέντα και όταν πρόκειται για δικαιούχο της οποίας ο σύζυγος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας. Η απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (2006) ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών, ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν, β) να είναι άγαμα, γ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) αν είναι ανίκανα για εργασία, όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται επιδόματος παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, νόμου, κανονισμού επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος παιδιών μεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα