ΣΕΒ: Προτάσεις για εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2007 18:02
UPD:18:07

Πέντε άξονες δράσης για τον στρατηγικό επανασχεδιασμό και τον ριζικό εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ κατέθεσε σήμερα ο ΣΕΒ μέσω του εκπροσώπου του στη διοίκηση του Οργανισμού, με αίτημα την υποβολή τους προς συζήτηση, στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης.

«Η μελλοντική χρησιμότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του, με δραστικά νέες αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί την αγορά εργασίας, για τη διοικητική και διαχειριστική νοοτροπία που τον διέπει και για τον τρόπο με τον οποίον αξιολογείται η αποτελεσματικότητά του», υπογραμμίζει στο υπόμνημά του ο ΣΕΒ.

Οι πέντε άξονες δράσεις που προτείνει ο ΣΕΒ είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η διαρκής αναθεώρησή τους ανάλογα με τις αλλαγές.

2. Η δημιουργία ενιαίου, ολοκληρωμένου και ασφαλούς συστήματος καταγραφής ανέργων, η on-line σύνδεσή του με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς και η υιοθέτηση συνόλου δεικτών που να μετρούν την αποτελεσματικότητα του ΟΑΕΔ στην εύρεση εργασίας.

3. Η υιοθέτηση και εφαρμογή Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού, που να θέτει γενικές αρχές και ειδικές διαδικασίες ως προς τη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας. Παρατηρείται συνεχής αύξηση των εξόδων καθώς τα κονδύλια για τα επιδόματα συνεχώς αυξάνονται και υπερβαίνουν τα έσοδα, υπογραμμίζεται σχετικά.

4. Η υιοθέτηση διπλογραφικού συστήματος με υποχρεώσεις αντίστοιχες αυτών που διέπουν τα ΝΠΔΔ –δηλαδή, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων σε τακτό χρόνο, έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές κ.λπ. «Υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας με έγκαιρη, έγκυρη και διαφανή ενημέρωση ως προς τα οικονομικά του Οργανισμού και των Λογαριασμών που εποπτεύει και διαχειρίζεται», τονίζεται στο σχετικό έγγραφο του ΣΕΒ.

5. Η ουσιαστική και τυπική αυτονόμηση του ΛΑΕΚ και η συν-διοίκησή του από τους κοινωνικούς εταίρους.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα