Από τα Κ.Ε.Π. τα δελτία των Προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους»

Ετους 2007-2008
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2007 15:40

Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολου Ανδρεουλάκου και της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνης Πάλλη-Πετραλιά (ΦΕΚ 629Β/25-04-2007) η διοικητική διαδικασία χορήγησης δελτίων των Προγραμμάτων του Ε.Ο.Τ. «Τουρισμός για όλους » 2007-2008, θα διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Μέσω των ΚΕΠ θα πραγματοποιείται η ενημέρωση των δικαιούχων των Προγραμμάτων και η διάθεση των ενημερωτικών εντύπων, στα οποία περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δελτίων. Θα ακολουθεί η διανομή των δελτίων, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα προσκομίζουν οι δικαιούχοι.

Η διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων, θα πραγματοποιείται καθημερινά, εντός των ωρών λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (1564) και τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και θα πληροφορούν τους δικαιούχους καθ' όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων.

Η διανομή των δελτίων «Τουρισμός για όλους» για τα Προγράμματα Οκταήμερων διακοπών και Εκδρομών αρχίζει την 10-5-2007, και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων. Η διανομή των δελτίων «Τουρισμός για όλους» για το Πρόγραμμα Tρίτης Ηλικίας αρχίζει την 15-9-2007 και θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Η ισχύς των δελτίων που θα χορηγούνται και για τα τρία Προγράμματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη καταληκτική ημερομηνία τους που είναι η 31-3-2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα