ΕΥΑΘ: Κέρδη 11,868 εκατ. ευρώ το 2020 (-19%) με τζίρο 72,686 εκατ. ευρώ

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 11:12
UPD:11:17
INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σταθερά υγιής και βιώσιμη η ΕΥΑΘ, που ανακοίνωσε οριακή μείωση κύκλου εργασιών το 2020 και κέρδη ΕΒΙΤDA 22,606 εκατ. ευρώ έναντι 25,925 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα οικονομικά δεδομένα κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση, χωρίς σημαντικές επιδράσεις επί των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη ρευστότητά της. Η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδίου, με έμφαση σε σημαντικά έργα υποδομής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ανήλθε στο ποσό των 71,911 εκατ. ευρώ έναντι 72,686 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 1,07%, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 27,621 εκατ. ευρώ έναντι 29,069 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98%, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 16,709 εκατ. ευρώ έναντι 20,652 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09%.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 11,868 εκατ. έναντι 14,658 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 22,606 εκατ. ευρώ έναντι 25,925 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80%. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 81,916 εκατ. ευρώ έναντι 75,844 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,01%.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα 40,656 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1,12 ευρώ έκαστη και τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε 185,394 εκατ. ευρώ.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα