Νέα ενότητα «Επιχειρησιακό Περιβάλλον» από τον επιστημονικό ιστότοπο aviationlife.gr

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 21:17
UPD:21:20

Με προσεκτικά́ και σταθερά́ βήματα αναπτύσσεται το Όραμα και η Στρατηγική́ του aviationlife.gr ως επιστημονικό́ εγχείρημα. Εγκαινιάστηκε αυτή την εβδομάδα, η νέα ενότητα «Επιχειρησιακό́ Περιβάλλον».

Όλα τα νέα, οι εξελίξεις, οι προοπτικές και οι τάσεις του μέλλοντος σε Επιχειρησιακό Επίπεδο αεροπορικών εταιρειών, βρίσκονται σε αυτή την ενότητα. Αναλύσεις, έρευνες και δημοσιεύσεις σε συνεργασία με το Financial Engineering Laboratory του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Επισκεφτείτε την εδώ: http://aviationlife.gr/category/επιχειρησιακό-περιβάλλον/

Σχετικά με την ιστοσελίδα aviationlife.gr

Η ιστοσελίδα aviationlife.gr είναι ένα νέο εγχείρημα στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης σε θέματα αεροπορικής βιομηχανίας, πολιτικής αεροπορίας και του τομέα των αερομεταφορών, με εστίαση στις επιχειρηματικές, οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις του αεροπορικού κλάδου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ακολουθεί επιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει αναλύσεις, έρευνες, απόψεις και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, κορυφαίων στελεχών, επιστημόνων και ατόμων σχετικών με τον αεροπορικό και τουριστικό τομέα της χώρας.

Η ερευνητική ομάδα του aviationlife.gr, επιχειρεί με επιστημονικό τρόπο, να αποτυπώσει την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της διοίκησης των αεροπορικών εταιρειών και της πολιτικής αεροπορίας, όσο και για γενικά θέματα, καθώς και το πως αυτός εξελίσσεται.

Το περιεχόμενο των ενημερώσεων περιλαμβάνει επιχειρηματικές ειδήσεις, οικονομικές και χρηματοοικονομικές ενημερώσεις στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται τα βασικά key-stories και ό,τι συμβαίνει στην αεροπορική βιομηχανία σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Ιδρυτής του εγχειρήματος είναι ο Δημήτρης Ζοπουνίδης.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα