CPI A.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 12:33
UPD:12:48

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPIA.E.

 

ΤΗΣ 11/03/2021

 

Στον Ταύρο σήμερα στις 11 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00. π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών'' (Γ.Ε.Μ.Η. 1788301000) στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

 

1

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος

2

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

3

ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ            

Εκτελεστικό μέλος

4

ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ                        

Μη εκτελεστικό μέλος

5

ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Μη εκτελεστικό μέλος

6

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μη εκτελεστικό μέλος

 

 

Απόντα μέλη:

 

1

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ–ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

2

ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

3

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

 

Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

 

Εισηγουμένου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Χρήστου Παπαθάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

 

Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου.

Προς τούτο, κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 08/03/2021, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

- θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

- θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους

- θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ιδία δε όλα τα νέα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).

-θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα οποία πληρούν όλες τις ταχθείσες εκ του νόμου και τις Γενικής Συνέλευσης ως άνω προϋποθέσεις και διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

  1. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,
  2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ. ..., με ΑΦΜ ... και e-mail: ...,
  3. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Οικονομολόγος, κάτοικος ..., Α.Δ.Τ.  ..., ΑΦΜ ... και e-mail:...

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και εκλέγονται τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με τετραετή διάρκεια θητείας ήτοι έως την 10η Μαρτίου 2025.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του ΔΣ, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του αρ. 44, του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 όπως αυτές αναφέρονται και στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 08/03/2021. Συγκεκριμένα:

  • Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Διαθέτουν στο σύνολό τους διοικητική γνώση και εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την ως άνω προϋπόθεση έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και παρείχε προ της εκλογής του, πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης (induction training) σε κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, παρουσίαση και ενημέρωση για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, ενημέρωση για ζητήματα του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας και της στρατηγικής της Εταιρείας με ειδική αναφορά στους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει καθώς και διαρκή πρόσβαση στο σύνολο της σχετικής γραπτής και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και κάθε αναθεώρησης αυτής. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις ενημέρωσης με αρμόδια στελέχη της Εταιρείας.
  • Τουλάχιστον ένα εκ των ανεξαρτήτων εκτελεστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου (αλλά και τα τρία συνδυαστικά) διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα ο κ. Κωνσταντίνος Σκούρας υπήρξε, μεταξύ άλλων, επί 26 έτη προϊστάμενος Λογιστηρίου και Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας της πολυεθνικής εταιρείας  πληροφορικής BULL καθώς και μέλος με άδεια Α΄ τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ταύρος 11/03/2021

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

 

Χρήστος Παπαθάνος

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΠΙ

Σχολιασμένα