“Εκπαιδευτική Αναγέννηση”: Προετοιµασία του παιδιού για µια επιτυχηµένη κι ευτυχισµένη ζωή

Sponsored Content
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 11:07

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση αποτελεί ένα Σχολείο που, καλύπτοντας όλες τις βαθµίδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο, Δηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο και Διεθνές Πρόγραµµα GCSE / GCE), δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε κάθε µαθητής να µπορέσει να εξελιχθεί στην “καλύτερη εκδοχή του εαυτού του”.

Το τελευταίο αποτελεί και το βασικό όραµα και τη φιλοσοφία της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης που συνοψίζεται ως εξής: “Η δηµιουργία ενός σχολείου το οποίο, κάθε ηµέρα της λειτουργίας του, θα στοχεύει µε υπεύθυνες σταθερές διαδικασίες, αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη, στην πνευµατική, ηθική, κοινωνική καλλιέργεια και την ψυχοσωµατική υγεία κάθε µαθητή ξεχωριστά, προσφέροντας έτσι ουσιαστική παιδεία υψηλού επιπέδου σε όλους τους µαθητές του”.

Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι “Τρία πράγµατα χρειάζονται για την εκπαίδευση: Η Φύση, η Μάθηση και η Άσκηση”.

Σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης διασφαλίζουν την ασφάλεια των µαθητών, την άρτια εκπαιδευτική διαδικασία και τη δυνατότητα ενασχόλησης µε ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαµβάνουν:

 • Πρότυπο εργαστήριο Φυσικής
 • Πρότυπο εργαστήριο Χηµείας
 • Πρότυπο εργαστήριο Βιολογίας
 • Σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής – Πολυµέσων
 • Μεγάλες, φωτεινές και άρτια εξοπλισµένες αίθουσες
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας
 • Εργαστήρια Εικαστικών
 • Αίθουσες Μουσικής
 • Θέατρο
 • Βιβλιοθήκη
 • Κλειστό Κολυµβητήριο
 • Αίθουσα Μπαλέτου & Χορού
 • Αίθουσα Καράτε
 • Γήπεδα Volley, Basket, Tennis, Mini Soccer
 • Στίβος
 • Εστιατόριο
 • Κουζίνα Επαγγελµατικών Προδιαγραφών
 • Ξεχωριστοί αύλειοι χώροι για κάθε βαθµίδα

Το Σχολείο εξυπηρετεί γεωγραφικά µαθητές και µαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων αφού η πρόσβαση είναι άµεση και γρήγορη µέσω των οδικών δικτύων τόσο της Αττικής Οδού όσο και της Εθνικής Οδού.

Το Πρόγραµµα Σπουδών

Στόχος του Προγράµµατος Σπουδών του Προνηπιαγωγείου - Νηπιαγωγείου είναι η οµαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωµένη κοινωνική οµάδα που συναντά µετά την οικογένεια, η γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηµατική ανάπτυξη όλων των παιδιών, η ενεργητική συµµετοχή όλων των παιδιών, η εισαγωγή στον κόσµο της µάθησης µέσα από τη βιωµατική γνώση, η ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Με άριστους εκπαιδευτικούς και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους, το Δηµοτικό Σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους µαθητές του ουσιαστική παιδεία. Παρέχει ουσιαστική µόρφωση και πλήρη αφοµοίωση της γνώσης, καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και συνθετικής σκέψης, ανίχνευση και ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των µαθητών, µέσα από την ενασχόληση µε ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε κάποιον τοµέα. Εστιάζει επίσης στην υιοθέτηση των ηθικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά του παιδιού µέσα στην οµάδα και απέναντι στους άλλους, ως στάδιο προετοιµασίας για µια ισορροπηµένη προσωπική ζωή και επιτυχηµένη ένταξη στην κοινωνία.

Η διάκριση Γυµνάσιο και Λύκειο της Χρονιάς στα Education Leaders Awards αποτελεί το επιστέγασµα της συστηµατικής προσπάθειας, του οράµατος και της φιλοσοφίας του Σχολείου που δοµείται από τις πρώτες κιόλας βαθµίδες εκπαίδευσης.

Το Γυµνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης εξασφαλίζει στους έφηβους µαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε έναν κόσµο ανταγωνιστικό που διαρκώς αλλάζει και στον οποίο καλούνται να προσαρµόζονται δηµιουργικά και αποτελεσµατικά, ώστε να οικοδοµούν στέρεα το µέλλον τους και να είναι κατ’ επέκταση ευχαριστηµένοι και ευτυχισµένοι.

Το πρόγραµµα του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κινείται σε δύο άξονες.

1ος άξονας: Αποσκοπεί στην εισαγωγή των µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα µέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στο εξωτερικό µέσα από το Διεθνές Πρόγραµµα G.C.E. A- Levels, το οποίο περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα του Λυκείου. Απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων σε ποσοστό 100% φοιτούν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής που είναι σε Κορυφαία Πανεπιστήµια της Ευρώπης και του κόσµου, όπως το University of Cambridge, Imperial College London, UCL, KING’ S College London, The University of Manchester, University of Glasgow, University of Southampton, UCL κ.α., ενώ ένας στους τρεις µαθητές έχει εισαχθεί στα 10 καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου.

2ος άξονας: Διασφαλίζει τη σφαιρική παιδεία τόσο ως πολυεπίπεδη µόρφωση όσο και ως αγωγή µε ανθρωπιστικά ιδεώδη για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης προσωπικότητας που θα ενταχθεί δηµιουργικά, ως αυριανός ενήλικας, στην επιστηµονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγµατικότητα της χώρας µας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος.

Έτσι, λοιπόν, το Λύκειο προετοιµάζει τους µαθητές για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, χωρίς να χάνει, ως ύστατη βαθµίδα εκπαίδευσης, τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.

Τηλεκπαίδευση

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση αποτελεί ένα Σχολείο που από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησαν τα µαθήµατα τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδηµίας του Covid – 19 ανταποκρίθηκε άµεσα, ουσιαστικά και αποτελεσµατικά έχοντας σε συνεχή προτεραιότητα την εκπαίδευση των µαθητών σε όλες τις βαθµίδες. Χρησιµοποιώντας σύγχρονα µέσα ψηφιακής διδασκαλίας και αξιοποιώντας την πλατφόρµα Microsoft Teams πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση τα online µαθήµατα στο Νηπιαγωγείο, στο Δηµοτικό, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο µε γρήγορα αντανακλαστικά και έχοντας πάντα ως γνώµονα τη σταθερή και συνεχή επικοινωνία των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς.

Οι Εκπαιδευτικοί

Κινητήριος δύναµη που διασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του Σχολείου είναι οι Εκπαιδευτικοί. Οι Νηπιαγωγοί, οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης διαθέτουν απόλυτη επιστηµονική επάρκεια σε σχέση µε τα γνωστικά τους αντικείµενα, είναι παιδαγωγοί µε όλη την έννοια αυτής της πολυσήµαντης ιδιότητας, είναι δραστήριοι µε ωραίες ιδέες και καινοτόµες προτάσεις, προωθούν την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, είναι άνθρωποι ακέραιοι, µε ήθος και βαθύτατη συναίσθηση ευθύνης.

Ξένες Γλώσσες

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται µέσω του Προγράµµατος Σπουδών στην εκµάθηση Ξένων Γλωσσών.

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως η πρώτη ξένη γλώσσα από το Προνηπιαγωγείο και παραµένει υποχρεωτικό µάθηµα ως τη Γ΄ Λυκείου. Από τη Γ΄ Δηµοτικού οι µαθητές επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερµανική. Στο Γυµνάσιο όσοι µαθητές επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα διδασκαλίας της Κινεζικής γλώσσας. Στόχος είναι οι µαθητές να έχουν κατακτήσει τα διπλώµατα γλωσσοµάθειας στην αγγλική και στη γαλλική ή γερµανική γλώσσα έως και την Α΄ Λυκείου, χωρίς εξωσχολική βοήθεια, προκειµένου στη συνέχεια να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην προετοιµασία τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.

Νέες Τεχνολογίες

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν βαρύνουσα θέση στο Πρόγραµµα Σπουδών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Από την Α΄ Δηµοτικού οι µαθητές διδάσκονται Πληροφορική, όπου µαθαίνουν να χειρίζονται σωστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ µέχρι και τη ΣΤ΄ Δηµοτικού αποκτούν όλες τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιµοποιούµενα προγράµµατα (Word, Powerpoint, Excel).

Οι Διακρίσεις

Εξαιρετικές διακρίσεις σηµειώνουν οι µαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο κάθε χρόνο σε επιστηµονικούς, καλλιτεχνικούς και αθλητικούς διαγωνισµούς, καθώς και σε πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήµατα debate και συνέδρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι συνεχείς διακρίσεις στους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Εκπαιδευτικής Ροµποτικής και η εκπροσώπηση της χώρας µας στις Παγκόσµιες Ολυµπιάδες Ροµποτικής το 2019, το 2017, το 2015, το 2014 και το 2013.

Οι Οµάδες Ροµποτικής του Δηµοτικού στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 2019 για µαθητές Δηµοτικού κατέκτησαν την 3η θέση Πανελλαδικά καθώς και τον Έπαινο Καλύτερης Μακέτας.

Στην Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Γκιούρ της Ουγγαρίας από τις 8 έως τις 10 Νοεµβρίου 2019 η Μαθητική Οµάδα “Minders” της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης διακρίθηκε στην 4η θέση σε παγκόσµιο επίπεδο µε το Project “SKEye”.

Παγκόσµια Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής

4η θέση : Μαθητική Οµάδα Λυκείου «Μinders», Γκιούρ, Ουγγαρία – 2019 7η θέση: Μαθητική Οµάδα Λυκείου «Minders», Σότσι, Ρωσία, 2014

11η θέση : Μαθητική Οµάδα Λυκείου «Minders», Κόστα Ρίκα – 2017 12η θέση: Μαθητική Οµάδα Λυκείου «Minders», Τζακάρτα, Ινδονησία – 2013

Αξιοσηµείωτες είναι και οι υψηλές θέσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Formula 1 in Schools και η εκπροσώπηση της χώρας µας σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα. Στον Παγκόσµιο Τελικό F1 in Schools που πραγµατοποιήθηκε στο Abu Dhabi η Μαθητική Οµάδα «Arrow Racers» κατέκτησε το Βραβείο για το Γρηγορότερο Αυτοκίνητο στον Κόσµο (Fastest Car Award).

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα F1 in Schools

Βραβείο Γρηγορότερου Αυτοκινήτου στον Κόσµο: Μαθητική Οµάδα «Arrows Racing Team, Abu Dhabi – 2019

9η θέση: Μαθητική Οµάδα «Omega Racing Team», Κουάλα Λαµπούρ, Μαλαισία – 2017

10η θέση: Μαθητική Οµάδα «Arrows Racing Team, Abu Dhabi – 2019 Αξιοσηµείωτες είναι οι διακρίσεις σε Διαγωνισµούς Φυσικών Επιστηµών EUSO.

Οι µαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέκτησαν την 1η θέση στον Τελικό Διαγωνισµό EUSO Νοτίου Ελλάδος. Επίσης σηµειώνονται εξαιρετικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο σε Πρωταθλήµατα Debate στην αγγλική γλώσσα και Διεθνή Συνέδρια Προσοµοίωσης του Ο.Η.Ε., όπως το International Competition for Young Debaters στο Cambridge University, το Harvard Model Congress Europe, το The Hague International Model United Nations. Τη δική τους σηµασία έχουν τα πανελλήνια και διεθνή βραβεία σε διαγωνισµούς Εικαστικών, Θεάτρου και Χορωδίας αλλά και τα πανελλήνια και διεθνή κύπελλα σε πρωταθλήµατα Σκάκι, Πολεµικών Τεχνών κ.α..

Στα Education Leaders Awards 2020 οι µαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης διακρίθηκαν µε το Χρυσό Βραβείο στη Κατηγορία “Νεανική Επιχειρηµατικότητα” για την ανάπτυξη προϊόντος Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης. Αντίστοιχα στην Κατηγορία “Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων” διακρίθηκαν µε το Αργυρό Βραβείο για τα Soft Skills και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι µαθητές που συµµετέχουν στον Όµιλο F1 in Schools.

Οι Όµιλοι

Το υψηλής ποιότητας ακαδηµαϊκό και παιδαγωγικό έργο που παρέχεται στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση συµπληρώνεται από τη δυνατότητα όλων των µαθητών συνολικά να συµµετέχουν σε Οµίλους, που έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους αλλά και να τους εξασφαλίσουν την ευκαιρία να ασχοληθούν µε επιστηµονικά πεδία του ενδιαφέροντός τους και να συµµετέχουν σε δράσεις.

Οι Παροχές

Σηµαντικές είναι οι Παροχές που διασφαλίζει το Σχολείο τόσο στους µαθητές του όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως:

 • Συµβουλευτική Υποστήριξη
 • Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
 • Διασύνδεση µε Πανεπιστήµια του Εξωτερικού
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Σίτιση
 • Μετακίνηση µε ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία
 • Ηλεκτρονική πλατφόρµα E-School
 • Ασφάλεια Μαθητών
 • Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα

Οι Πιστοποιήσεις

Σηµαντικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης όπως Edexcel, OSD, Institut Francais, Addvantage, Technokids έχουν αναγνωρίσει το ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο στο οποίο επενδύει καθηµερινά η Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Στο Σχολείο πρόσφατα απονεµήθηκε η Ασηµένια Ετικέτα για την Ψηφιακή Ασφάλεια από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο στο πλαίσιο της δράσης eSafety Label που πιστοποιεί σχολεία για το σύνολο των πολιτικών ασφαλούς διαδικτύου που εφαρµόζουν.

Summer Camp

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση παρέχει ποικίλα προγράµµατα Summer Camp, καθένα σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις ηλικιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας. Το Πρόγραµµα απευθύνεται τόσο σε µαθητές του Σχολείου όσο και σε µαθητές άλλων σχολείων.

Πληροφορίες – Εγγραφές:
Τηλ. 22950 – 29840, info@anagennisi.edu.gr, www.anagennisi.edu.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα