Οδηγός ποιοτικής πρακτικής άσκησης για επιχειρήσεις και νέους ασκούμενους

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 16:46
UPD:16:46

Οδηγό Ποιοτικής Πρακτικής 'Ασκησης εξέδωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο οδηγός αφορά τη σημασία της πρακτικής άσκησης για τη γεφύρωση της εκπαίδευσης  οποιουδήποτε επιπέδου με την αγορά εργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο οδηγός (Quality Internship Guide -QIG) παρουσιάστηκε με την ευγενική υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της EΥ, και «αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αξιοποίησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης από όλες τις εταιρείες καθώς και όχημα ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την αξία της πρακτικής άσκησης για τη γεφύρωση της εκπαίδευσης  οποιουδήποτε επιπέδου με την αγορά εργασίας».

Περιλαμβάνει τον ορισμό της πρακτικής άσκησης, τα οφέλη από την ποιοτική πρακτική άσκηση, οδηγίες πριν την πρακτική άσκηση, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά την πρακτική άσκηση, καθώς και σύντομες περιγραφές των καλών πρακτικών που ακολουθούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του Οδηγού στοχεύει στην προσπάθεια ενεργοποίησης περισσότερων εταιριών να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές. Θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα αναδεικνύει τη διττή αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης, τόσο για τους νέους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όσο και για τις επιχειρήσεις  στην προσπάθειά τους να φέρουν κοντά τους νέους και να τους μεταμορφώσουν σε ταλέντα κατάλληλα να παράγουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή τους.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος, υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει σε έναν στόχο: την αποτελεσματική διασύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, μέσα από την καταγραφή και υιοθέτηση προδιαγραφών και την εφαρμογή καλών πρακτικών. Είναι μία σαφής, επαγγελματική και σοβαρή προσπάθεια να καταγραφεί βήμα-βήμα η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι: «Βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους νέους ασκούμενους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την πρακτική άσκηση, ώστε να μεγιστοποιήσουν το αμοιβαίο όφελος, να ξεπεράσουν κάποια κλισέ όπως τον χαμένο χρόνο και κόπο, και να δημιουργήσουν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας».

Κατά την παρουσίαση του Οδηγού, η Δρ. Βενετία Κουσία, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σημείωσε: «Η πρακτική άσκηση είναι μία τριπλά επωφελής σχέση. Οι εργοδότες βρίσκουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η κοινωνία μπορεί να αποφύγει τις αρνητικές και μακροχρόνια απειλητικές επιπτώσεις της υψηλής νεανικής ανεργίας και του χάσματος των δεξιοτήτων».

«Αναντιστοιχία δεξιοτήτων»

Ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, και για την αντιμετώπισή της ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η μαθητεία και η πρακτική άσκηση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχολησιμότητας». Παράλληλα, ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι «η εφαρμογή του πλαισίου προδιαγραφών που περιλαμβάνει ο οδηγός θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναγκαία ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας».

Ο γενικός διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέττας, περιέγραψε χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ελληνική οικονομία, που οδηγούν σε έλλειψη δυναμισμού και ιδίως σε δύσκολη ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων, και στο πώς η συστηματική ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους νέους κατά τη μετάβασή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα στην εργασία, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως τόνισε, η επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων συναρτάται και με τη γενικότερη στροφή του παραγωγικού υποδείγματος στη χώρα.

«Αμφίδρομο κέρδος»

Από τα την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την ομιλία του δήλωσε: «Σε σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την παραγωγική δραστηριότητα κάθε εταιρείας αναδεικνύεται η υιοθέτηση της πρακτικής άσκησης ως όχημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσω της πρακτικής άσκησης, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν υποψήφια μελλοντικά στελέχη τους, ενώ παράλληλα οι ασκούμενοι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες για το εργασιακό περιβάλλον που τους περιμένει  αλλά και την εμπειρία απασχόλησης στο εξειδικευμένο αντικείμενο που εκτιμούν πως τους ενδιαφέρει. Είναι αυτονόητο πως το κέρδος είναι αμφίδρομο, όχι μόνο για τους εκκολαπτόμενους επαγγελματίες και τις εταιρείεςαλλά και για την ίδια την εθνική οικονομία, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησης βελτιστοποιείται η κατανομή του στελεχιακού δυναμικού στις ανάγκες κάθε εταιρείας αξιοποιώντας τις απαραίτητες δεξιότητες και φαντασία».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης «από την πλευρά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών αναζητείται μέσα από τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης η ουσιαστική αξία της εμπειρίας και της γνωριμίας για αυτό και αποτελεί πολιτική μας να επενδύουμε στη διαδικασία με χρόνο και χρήμα για να εντοπίσουμε αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι το πεδίο ενδιαφέροντος. 'Αλλωστε, ως χρηματιστηριακή αγορά πιστεύουμε πως κάθε επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας επιστρέφεται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της απασχόλησής του στο τοπικό αλλά και το διεθνές χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα».

Τέλος, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος δήλωσε: «Στην EY, τοποθετούμε τους ανθρώπους και, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, στο επίκεντρο όλων των δράσεών μας. Για αυτό τον λόγο, με ιδιαίτερη χαρά υποστηρίξαμε τη σύνταξη αυτού του Οδηγού, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, καθοδηγούμενοι από την πάγια δέσμευσή μας για παροχή ποιοτικών και ίσων ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης και εξέλιξης στους νέους ανθρώπους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί έναν πολύτιμο θεσμό για το επιχειρείν και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Επιτρέπει στους νέους να έρθουν, από νωρίς, σε τριβή με την αγορά εργασίας και να αναπτύξουν χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, θέτοντας τα θεμέλια για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία, ενώ, παράλληλα, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα, να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τους ταλαντούχους επαγγελματίες του αύριο. Ο Οδηγός Ποιοτικής Πρακτικής 'Ασκησης αναδεικνύει αυτήν την αμφίδρομη σχέση ανάπτυξης, δίνοντας μία σαφή κατεύθυνση και θέτοντας τα θεμέλια για την κατάρτιση και υιοθέτηση περισσότερων και ποιοτικότερων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στη χώρα μας».

Τον Οδηγό Ποιοτικής Πρακτικής 'Ασκησης - Quality Internship Guide (QIG) μπορείτε να τον κατεβάσετε από το ακόλουθο https://www.amcham.gr/amchamgr-news/amchamgr-quality-internship-guide

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα