ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 19:24
UPD:19:48

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

07.01.2021

05.01.2021

Αγορά

124

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

489,80

2

07.01.2021

05.01.2021

Πώληση

1.208

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.743,80

3

07.01.2021

05.01.2021

Πώληση

5

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.962,00

4

08.01.2021

07.01.2021

Αγορά

8.648

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

35.206,86

5

08.01.2021

07.01.2021

Πώληση

181

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

740,79

6

08.01.2021

07.01.2021

Πώληση

83

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

34.206,00

7

11.01.2021

08.01.2021

Αγορά

1.300

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.204,00

8

11.01.2021

08.01.2021

Πώληση

7.053

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

28.411,42

9

11.01.2021

08.01.2021

Αγορά

19

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

7.600,00

10

11.01.2021

08.01.2021

Πώληση

15

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

6.055,00

11

12.01.2021

11.01.2021

Αγορά

1.200

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.584,00

12

12.01.2021

11.01.2021

Πώληση

1.205

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.687,72

13

12.01.2021

11.01.2021

Αγορά

2

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

782,00

14

12.01.2021

11.01.2021

Πώληση

12

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

4.572,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα