Δίας ΑΕΕΧ: Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 13:40

Σε αγορά 1.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,43 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 11 Ιουλίου 2007 η εταιρεία Δίας ΑΕΕΧ μέσω του μέλους του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα