ΔΕΗ: Η ΜΕΤΚΑ μειοδότης για τη μονάδα στο Αλιβέρι

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007 16:58

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης, προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι ισχύος 427,4 MW στο μειοδότη του διαγωνισμού εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ.

Το έργο ανατέθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 219.160 χιλ. ευρώ και με χρόνο παράδοσης 27 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του επομένου μηνός.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας συντήρησης του αεριοστροβίλου του υπόψη έργου για τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της Μονάδας με την εταιρεία ALSTOM INFRASTRUCTURE ΑΤΕΕ έναντι συνολικού τιμήματος 16.452.041 ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης της ΔΕΗ ΑΕ για έξι ακόμη χρόνια με τους ίδιους όρους και τιμές του μειοδότη του διαγωνισμού.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα