Νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2007 16:00

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και την επέκταση δύο τρεχόντων προγραμμάτων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ Γιώργου Βερναδάκη.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων, που αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά 34.820 ευκαιρίες απασχόλησης, ανέρχεται στα 204,35 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. εγκρίθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

1. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) έτους 2007, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην επιχορήγηση συνολικά 6.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης.

2. Νέο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) για ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, έτους 2007. συνολικού προϋπολογισμού 99,75 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 συνολικά ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε νέες θέσεις εργασίας (πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων).

3. Επέκταση «προγράμματος επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών».

4. Επέκταση «Ειδικού Προγράμματος Προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση».

Με την έγκριση των παραπάνω προγραμμάτων, οι ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργήθηκαν εντός του 2007 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέρχονται συνολικά στις 94.466.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα