Χρ. Σταϊκούρας: Στα 845 εκατ. ευρώ τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 12:46
UPD:13:32
INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Τον Δημήτρη Ντζανάτο προτείνει η κυβέρνηση για τη θέση του νέου προέδρου στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), την ανεξάρτητη διοικητική Αρχή αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην ελληνική Επικράτεια.

Αυτό έκανε σε ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, που ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΕΕΠ κ. Καραγρηγορίου, για τη συμβολή του και τη συνεργασία. Η θητεία του έληξε στις 21 Ιουλίου και παρατάθηκε αυτοδίκαια.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας ο νέος πρόεδρος είναι σημαντικό, τόσο για την ίδια την αγορά τυχερών παιγνίων, όσο και για την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

Όπως σημείωσε, η ΕΕΕΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο, διασφαλίζοντας τη νόμιμη και διαφανή διεξαγωγή των παιγνίων, την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Κατά τον κ. Σταϊκούρα, ο ρόλος της ΕΕΕΠ έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, μέσω δύο πεδίων:

Της αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Της αδειοδότησης του καζίνο στο Ελληνικό, η οποία θα συμβάλει στην προώθηση αυτής της εμβληματικής επένδυσης.

Στο πρώτο πεδίο, αυτό της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, το υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε και συνεχίζει να αναλαμβάνει, είπε, σημαντικές πρωτοβουλίες:

Θεσμοθέτησε ένα συνεκτικό κι ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εν λόγω αγορά, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη «ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης». Πλαίσιο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νόμιμο και υπεύθυνο περιβάλλον δραστηριοποίησης των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Μετά τη νομοθέτησή του, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ, στη θέσπιση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Κανονισμών Παιγνίων, με μία σειρά από υπουργικές αποφάσεις.

Με τους Κανονισμούς αυτούς, καθορίστηκαν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς και δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ:

Ολοκληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης μέσω του Διαδικτύου και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και της διαχείρισης αλλαγών στα πληροφορικά συστήματα των παρόχων τυχερών παιγνίων.

Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο του ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τη διαπίστωση των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών καταλληλότητας.

Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων στην κατεύθυνση ενίσχυσης του υπεύθυνου παιχνιδιού και της προστασίας του κοινού και του παίκτη.

Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενισχύοντας το πλαίσιο συμμόρφωσης.

Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως με το πλέγμα αυτών των μέτρων και δράσεων που έλαβε το υπουργείο Οικονομικών τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι:

«1ον. Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

2ον. Θεσμοθετώντας την ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά.

3ον. Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

4ον. Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

5ον. Προσελκύονται επενδύσεις.

6ον. Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

7ον. Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της ΕΕΕΠ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η επιτυχία του νέου αυτού πλαισίου φαίνεται από το γεγονός ότι ήδη, με βάση τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, 20 εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση αδειοδότησης και για τα δύο είδη αδειών (διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια).

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από την ΕΕΕΠ, θα υπάρχει μία αγορά διαδικτυακών παιγνίων, η οποία θα λειτουργεί σε αυστηρό πλαίσιο και με ευεργετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στους διαρκείς ελέγχους για την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, σημειώνοντας πως οι εγγραφές στην blacklist από 500 που ήταν το 2016, σήμερα ανέρχονται στις περίπου 2.700.

Όως συμπλήρωσε, με τη συστηματική και στοχευμένη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων διαμορφώθηκε ένα ελεγχόμενο και υπεύθυνο περιβάλλον, στο οποίο διοχετεύτηκε η παικτική δραστηριότητα από τα παράνομα στα νόμιμα δίκτυα, προστατεύοντας τους παίκτες κι αυξάνοντας τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια, από 633 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 845 εκατομμύρια το 2019.

Επίσης, εφαρμόστηκε με επιτυχία το νέο πλαίσιο για τα καζίνο που υιοθετήθηκε κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός χορήγησης άδειας για το Καζίνο του Ελληνικού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την μεγάλη επένδυση στην περιοχή.

Κατά τον υπουργό, ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε και υλοποιείται με επιτυχία, ταχύτητα και διαφάνεια, με μεγιστοποίηση του τιμήματος που θα λάβει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του μεγέθους της επένδυσης του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει ο ανάδοχος.

Η υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, την αύξηση του διεθνούς τουρισμού, αλλά θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης και άλλων επενδύσεων, επισήμανε καταληκτικά ο κ. Σταϊκούρας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα