ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 10:22

Αρχίζει από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την ένταξη επιχειρήσεων στο «Συνδυασμένο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Επιδοτούμενων Ανέργων».

Το πρόγραμμα αποτελεί επέκταση του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί εντός του πρώτου τριμήνου της επιδότησης ανεργίας του.

Το πρόγραμμα που αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων, ηλικίας 18-64 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 60% θα πρέπει να είναι γυναίκες, επεκτείνει χρονικά την επιχορήγηση εργοδοτών για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων ως εξής:

1) Για αυτοαπασχολούμενους ή εργοδότες χωρίς προσωπικό, που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο, η επιχορήγηση των εργοδοτών επεκτείνεται στους τριάντα (30) μήνες.

2) Για επιχειρήσεις με προσωπικό 1-25 άτομα, που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο, η επιχορήγηση επεκτείνεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή στους τριάντα (30) μήνες εάν ο επιδοτούμενος είναι άνεργος άνδρας άνω των 50 ετών ή άνεργη γυναίκα άνω των 45 ετών.

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως:

- Στην άμεση επανένταξη στην αγορά εργασίας των απολυθέντων ατόμων και ιδιαίτερα των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας (ανδρών άνω των 50 ετών και γυναικών άνω των 45 ετών).

- Στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 25 άτομα προσωπικό).

- Στην υποστήριξη των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό (αυτοαπασχολουμένων), προκειμένου να προσλάβουν τον πρώτο τους υπάλληλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

1. Η α’ φάση του προγράμματος διαρκεί για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας.

2. Η β’ φάση αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ή 30 μηνών (της επιχορήγησης).

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για τη β' φάση είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον άνεργο από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (χωρίς τις προσαυξήσεις λόγω προστατευόμενων μελών). Κατά τη διάρκεια της β’ φάσης, ο τοποθετούμενος ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενταχθούν στην β΄ φάση του προγράμματος, πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., εντός 15 ημερών από τη λήξη της α΄ φάσης, αίτηση για επέκταση του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ο.Α.Ε.Δ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα