Πειραιώς: Ζημιές προ φόρων 133 εκατ. ευρώ στο 9μηνο λόγω Covid-19

Πώς επιταχύνει το σχέδιο εξυγίανσης
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 19:36
UPD:24/11/2020 10:42

Με καθαρά έσοδα τόκων 1,107 δισ. ευρώ (+3% ετησίως), καθαρά έσοδα προμηθειών 231 εκατ. ευρώ (+2%), αυξημένες καταθέσεις ιδιωτικού τομέα κατά 2,3 δισ. ευρώ, επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων 732 εκατ. ευρώ αλλά και με προβλέψεις 845 εκατ. ευρώ (362 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τον Covid-19) έκλεισε το εννεάμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα δάνεια σε αναστολή καταβολής δόσεων ήταν ύψους 5,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Μεταξύ άλλων σημειώνει επίσης ότι πέτυχε θετικό αποτέλεσμα στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με υποβολή περίπου 1.000 αιτήσεων μέχρι σήμερα.

Η τράπεζα διαθέτει ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά 2 δισ. ευρώ και με το υπόλοιπο της αναχρηματοδότησης TLTRO III να ανέρχεται σε 9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανέρχεται σε 157% και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις σε 81%

Σημειώνεται ότι οι εισροές ΜΕΑ κατά το γ’ 3μηνο είναι περιορισμένες, 130 εκατ. ευρώ ενώ η διοίκηση είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega μέσω του προγράμματος “Ηρακλής”

συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών αναμένεται το α’ 3μηνο του 2021. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16,1% και ο δείκτης CET1 σε 14,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα CoCos

Αναφορικά με τη μη παροχή έγκρισης πληρωμής του ετήσιου τοκομεριδίου του CoCo σε μετρητά από την ΕΚΤ και στη συνέχεια η απόφαση του ΔΣ να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου, οδηγεί στη μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές της Τράπεζας. Η εξοικονόμηση ποσού 495 εκατ. ευρώ ή 120 μβ σωρευτικά μέχρι το 2022, λόγω της μη πληρωμής των τοκομεριδίων, ενισχύει περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς και θα τροφοδοτήσει την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των ΜΕΑ. Σε εξέλιξη είναι οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης περίπου 1δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, συμπεριλαμβανομένων και 165 εκατ. ευρώ ετησίως από τα τοκομερίδια του CoCo.

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σημειώνει μεταξύ άλλων την παροχή στους ενήμερους πελάτες που έχουν πληγεί από την πανδημία αναστολής καταβολής των δανειακών οφειλών τους, ύψους συνολικά άνω των 4 δισ. ευρώ, καθώς και τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης λόγω Covid-19, με δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 32.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε δανειακά υπόλοιπα 1,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα». Ταυτόχρονα, δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί και επωφελούνται από τα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η τράπεζα πέτυχε θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και το γ’ τρίμηνο. Συνολικά, το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιογόνο κατά 133 εκατ. ευρώ στο 9μηνο λόγω προβλέψεων Covid-19, ενώ ανέρχεται σε κέρδη προ φόρων 229 εκατ. ευρώ εάν αφαιρεθούν οι προβλέψεις που σχετίζονται με την πανδημία.

Όσον αφορά στο πλάνο για τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», βαίνουν προς ολοκλήρωση δύο συναλλαγές συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου του 2021, ενώ προετοιμάζεται πλάνο μείωσης ΜΕΑ 2021- 2022. 

Σχετικά με το CoCo επανέλαβε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του CoCo που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μετατροπή της συνολικής έκδοσης του CoCo ύψους 2δισ. ευρώ σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% που είναι σήμερα. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειές της για εξυγίανση του ΝΡΕ ενεργητικού, παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό.

Tα σχέδια για το 2021

Για το 2021, προγρεαμματίζονται δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 2021 θα συνεισφέρουν περίπου 1 δισ. ευρώ επιπρόσθετων κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ θα διευκολύνουν επιπρόσθετη αποαναγνώριση 5 δισ. ΜΕΑ περίπου, επιπλέον των 7 δισ. ευρώ τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος «Ηρακλής» που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα