ΥΠΟΙΟ: Πρώτες εκτιμήσεις για το οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007 16:04

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των πέντε Νομών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (σύμφωνα με τα στοιχεία των περιφερειακών εθνικών λογαριασμών της ΕΣΥΕ) αποτελεί το 4,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Ο νομός Ηλείας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα (21,9% του συνολικού παραγόμενου προϊόντος του νομού) και το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ (10190 ευρώ ή 53% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ). Οι νομοί Αρκαδίας και Εύβοιας έχουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον δευτερογενή τομέα (λόγω των βιομηχανικών πόλεων της Μεγαλόπολης και του Αλιβερίου) κατά 35,2% και 38,2% αντιστοίχως, και τα σχετικά υψηλότερα κατά κεφαλή ΑΕΠ. (88,4% και 83,3% αντιστοίχως του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας). Τέλος οι νομοί Μεσσηνίας και Λακωνίας έχουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τριτογενή τομέα (λόγω των τουριστικών υπηρεσιών) κατά 73,6% και 72,2% αντιστοίχως.

Συνολικά οι πέντε νομοί έχουν το 11,7% της συνολικής αγροτικής παραγωγής, το 5,9% του δευτερογενούς τομέα και το 3,8% των υπηρεσιών. Από πλευράς διάρθρωσης της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στους πέντε νομούς ο αγροτικός τομέας κατέχει 12,2% ο δευτερογενής τομέας το 23,7% και οι υπηρεσίες το 64,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ 31/5/2007 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Ηλεία ανέρχονται στους 3728, στην Αρκαδία στους 3009, στην Λακωνία στους 2240, στη Μεσσηνία 5453 και στην Εύβοια στους 7874. Το αντίστοιχο μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας το 2006 (σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ) στην Ηλεία ανέρχεται στο 7,1% (από 9,8% το 2004), στην Αρκαδία 12,2% (από 9,9% το 2004), στην Λακωνία στο 4,9% (από 8,3% το 2004), στην Μεσσηνία 7,9% (από 9% το 2004) και στην Εύβοια 9,9% (από 14,2% το 2004).

Η παραγωγή του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα δεν επηρεάστηκε άμεσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές και κατά συνέπεια η όποια επίπτωση στο επίπεδο του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κρίνεται αμελητέα βραχυχρόνια, ενώ αντίθετα, μεσοπρόθεσμα λόγω των ήδη ληφθεισών μέτρων καθώς και εκείνων που προετοιμάζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα υπάρξει θετική επίπτωση στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα των νομών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των πέντε Νομών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (σύμφωνα με τα στοιχεία των περιφερειακών εθνικών λογαριασμών της ΕΣΥΕ) αποτελεί το 4,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα