Οδικός χάρτης για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Ποια στοιχεία θα ελέγχει η ΑΑΔΕ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 15:58
UPD:15:58

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
[email protected] 

Σε τροχιά σταδιακής ενεργοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η διαδικασία της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων, με στόχο έως τις αρχές του 2021 να έχει καταστεί υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας. Τα στοιχεία των εκδιδόμενων παραστατικών θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που φέρει την ονομασία myDATA και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι στη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα να απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα όλων των οντοτήτων.

Σε μία εβδομάδα, από τις 20 Ιουλίου θα πρέπει να διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 

. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας, τι διαβιβάζεται σε αυτά και ποιοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν δεδομένα. Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)», με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής και Λιανικής. 

Διαβάστε τις απαντήσεις στη Ναυτεμπορική. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα