ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 18:00
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, αποτελούμενης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας απαρτίζουν οι:

1)            Γεώργιος Κουτρουμάνης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

2)            Παναγιώτης Παυλόπουλος, τραπεζικό στέλεχος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

3)            Ιωάννης Κιζλαρίδης, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός,  ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση παμψηφεί ο κ.Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (11/7/2025).

Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης και το μέλος κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος διαθέτουν άριστη γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΝΑΥΠ

Σχολιασμένα