Σε Α.Ε. μετασχηματίζεται η Παγκρήτια Τράπεζα

Εκσυγχρονισμός στα πρότυπα των συστημικών
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 10:00

Να αλλάξει τη νομική της μορφή και να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία αποφάσισε την Κυριακή η Γ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΠΣΤ).

Η ΠΣΤ ξεκίνησε τη λειτουργία της ως πιστωτικό ίδρυμα Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994, αποτελώντας επί 26 χρόνια μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας, χρήσιμης και αναγκαίας για την ανάπτυξη της Κρήτης. Τον Ιανουάριο του 2017 η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής.

Με την έναρξη της πανδημίας η τράπεζα προχώρησε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προχώρησε σε μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η ΤτΕ, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Lyktos Participations, Μιχάλης Σάλλας, ανέφερε πως η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος σε ανώνυμη εταιρεία μεταβάλλει τις δυνατότητες της τράπεζας. Ο δε πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Κουρλετάκης, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. μίλησε για απόφαση επιβεβλημένη προκειμένου η Παγκρήτια να εκσυγχρονιστεί στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, να διευρύνει το φάσμα των εργασιών της, να γίνει ελκυστικότερη έναντι πιθανών επενδυτών και κυρίως να ενισχύσει την περιουσία των μετόχων της, αφού ανοίγονται δυνατότητες μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα