ΓΕΚ Τέρνα: Ελκυστικό το επιτόκιο στο 7ετες

Έως 1η Ιουλίου η διαδικασία άντλησης 500 εκατ. ευρώ
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 09:55
gekterna.com

Από χθες ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου. Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,5% έως 3% και, όπως τονίζεται από παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για ένα ελκυστικό κόστος δανεισμού, αλλά και ελκυστικές αποδόσεις.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που εκδίδεται από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, τον Απρίλιο του 2016. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με το ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, έχει δρομολογήσει επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Επίσης επεξεργάζεται σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών αποφάσεων, την ισχυροποίηση της διοίκησης, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου και της επίβλεψης της δυνατότητας χρηματοδότησης της εταιρείας και του ομίλου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα