MIG: Αύξηση πωλήσεων (7,2%), EBITDA (32%) και αίτημα για παράταση δανείων που λήγουν

Η έκθεση στον κλάδο του τουρισμού και οι επιδόσεις των θυγατρικών: Attica, Vivartia, SingularLogic
Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 20:23
UPD:20:37

Σε 1,067 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2018, με τα ενοποιημένα EBITDA στα 144,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 32,1% ή ενισχυμένα κατά 21,4% εάν δε ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση που προέκυψε λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 (11,8 εκατ. ευρώ).

Η πορεία των θυγατρικών

  • Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 405,4 εκατ. ευρώ το 2019 με αύξηση 10,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 78,0 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 21 εκατ. ευρώ (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτέλεσμα κυρίως των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW. Ο όμιλος Attica με στόλο 30 πλοίων είναι η ηγέτιδα ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα και εντός του 2019 μετέφερε 7 εκατ. επιβάτες, περισσότερα από 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 390.000 φορτηγά οχήματα.  
  • Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 629,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2018. Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 59,1 εκατ. ευρώ το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε 64 εκατ. ευρώ (+8% σε σχέση με το 2018). 
  • Όμιλος SingularLogic: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 46,9 εκατ. ευρώ (+13% σε σχέση με το 2018) ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε θετική επίδραση στο EBITDA του 2019 κατά 1 εκατ. ευρώ.

Προβλέψεις και ταμειακές ανάγκες λόγω πανδημίας

H διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι οι πωλήσεις των κλάδων γαλακτοκομικών και των κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia παρουσίασαν αυξητικές τάσεις κατά τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο εξορθολογίστηκαν και κινήθηκαν στις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις σε προϊόντα υψηλής αποθεματοποίησης. Αντιθέτως, η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τόσο του κλάδου μεταφορών (ATTICA), όσο και του κλάδου εστίασης (του ομίλου Vivartia) κατά την περίοδο που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρχίσει να αίρονται, με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα οι αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων των θυγατρικών είναι ότι για τους μεν κλάδους γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις δραστηριότητες του Ομίλου που πλήττονται από την πανδημία (μεταφορές, εστίαση), αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% - 40%, συνεπεία κυρίως της μείωσης της τουριστικής κίνησης και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας. 

Η πτώση του κύκλου εργασιών στις εν λόγω δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργική τους κερδοφορία και ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για το 2020. Στη βάση αυτή, η διοίκηση του ομίλου και οι διοικήσεις όλων των θυγατρικών του ομίλου, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τα νέα δεδομένα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους, η επαναθεώρηση μεγάλου αριθμού συμφωνιών συνεργασιών και η επαναδιαπραγμάτευση πιστωτικών ορίων και των σχετικών όρων τους. Στο πλαίσιο αυτό και λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, η μητρική εταιρεία έχει αιτηθεί την παράταση των δανείων της που λήγουν κατά την τρέχουσα περίοδο.  

Ο διττός στόχος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, Παναγιώτης Θρουβάλας, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το 2019 τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξητων εταιρειών του ομίλου στο μέλλον. Πρόσθεσε ότι: “Ο στόχος μας για το 2020 ήταν διττός: Αφενός να συνεχισθεί η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών του ομίλου με επέκταση των δραστηριοτήτων τους, λειτουργική αναδιάρθρωση και στοχευμένα επενδυτικά πλάνα και αφετέρου με την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ομίλου μέσω ενεργειών αναχρηματοδότησης ή/και μείωσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Τα θετικά αποτελέσματα όλων των θυγατρικών του Ομίλου κατά το πρώτο δίμηνο του 2020, μας έδωσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι η επίτευξη των υψηλών στόχων του 2020 ήταν εφικτή.  Όμως, η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 επηρέασε αρνητικά όλες τις σχεδιαζόμενες ενέργειες και στο πλαίσιο των νέων πρωτόγνωρων συνθηκών αναπροσαρμόσθηκαν οι στόχοι και οι λειτουργίες τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών του oμίλου…”.   

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Αθανάσιος Παπανικολάου, σημείωσε μεταξύ άλλων τη βελτίωση στον κύκλο εργασιών κατά 7,2% και στο EBITDA κατά 32,1%, που δείχνουν ότι οι κινήσεις που έγιναν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Ειδικότερα για τον όμιλο Vivartia, η Δέλτα διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών και σε πολλές υποκατηγορίες προϊόντων βελτίωσε σημαντικά τα μερίδια της, ενώ ο Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την ηγετική του θέση στον κλάδο κατεψυγμένων και ο κλάδος της Εστίασης ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε αεροδρόμια της Fraport (δημιουργώντας 10 νέα σήματα) και στους αυτοκινητοδρόμους (ΣΕΑ). Ταυτόχρονα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του e-ordering για όλα τα σήματα μας, αναβαθμίζοντας και προσαρμόζοντας όπου χρειάστηκε το προϊοντικό του portfolio.  Ο κ. Παπανικολάου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ηγετική θέση της Αttica στον κλάδο κάνοντας όμως σαφές ότι ο όμιλος MIG μέσω του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του και την παρουσία του σε ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται με την ανάκαμψη της χώρας την επόμενη μέρα (τουρισμός, τρόφιμα), θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά που όλοι πλέον γνωρίζουμε, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα