ΕΥΑΘ: Ενίσχυση κερδοφορίας 4,7% με τζίρο 72,68 εκατ. ευρώ το 2019

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 11:49
UPD:11:51
INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Με μετά φόρων κέρδη 14,658 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2019 για τον όμιλο ΕΥΑΘ, έναντι 14,001 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με αύξηση κατά 4,70%.

Το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της εταιρείας, με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 ευρώ σε 25 ευρώ και λόγω μείωσης της έκπτωσης συνεπούς πελάτη από πλευράς παρόχων, η μείωση της πρόβλεψης επισφαλειών βάσει του ΔΠΧΑ 9, καθώς και η εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2019.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 72,686 εκατ. ευρώ, έναντι 73,030 εκατ. ευρώ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,47%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29,069 εκατ. ευρώ, έναντι 30,286 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,02%.

Επίσης τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 20,652 εκατ. ευρώ, έναντι 20,951 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 1,42%. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 25,925 εκατ. ευρώ, έναντι 25,478 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,75 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα 75,844 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,88%.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα