Προπληρωμή επιδόματος ανεργίας και δώρου Χριστουγέννων από 3/12

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007 10:40

Την προπληρωμή των τακτικών επιδομάτων ανεργίας και των δώρων Χριστουγέννων για το 2007 ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Έτσι, από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2007 θα προπληρώνονται από όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού τα τακτικά επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2008, καθώς και τα «δώρα» εορτών Χριστουγέννων του έτους 2007.

Σημειώνεται ότι τακτικό επίδομα ανεργίας (καταβάλλεται μία φορά το μήνα για 25 ημέρες) λαμβάνουν οι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε και οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Το ύψος του τακτικού επιδόματος ανεργίας, μετά την αναπροσαρμογή του με βάση το νόμο 3552/2007 (έγινε σε δύο δόσεις την 1/1/2007 και την 1/5/2007), ανέρχεται πλέον στα 14,69 ευρώ (μηνιαίο 367,25 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008, το τακτικό επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά επιπλέον 9,93% και θα φτάσει στα 16,16 ευρώ ή 404 ευρώ μηνιαίως (οπότε για πρώτη φορά θα αναλογεί στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Για κάθε εξαρτώμενο από τον άνεργο μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Το επίδομα ανεργίας χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κάθε ένα από τα δύο χρόνια που προηγούνται της επιδότησής του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

• Επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει κατά την τελευταία διετία πριν από την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες) από τις οποίες 80 ημέρες τον τελευταίο χρόνο, πριν την απόλυση του.

• Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά, ο άνεργος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των τελευταίων δύο μηνών.

• Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.

Το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση το χρόνο λήψης του επιδόματος ανεργίας, στη χρονική βάση από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους (όπως ισχύει δηλαδή και για τους εργαζομένους).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα