Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας της Alpha Bank

Τι περιλαμβάνει - Επιπλέον μία μέρα άδειας
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 11:55
UPD:11:55
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Βασίλειος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

Στην υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, ετών 2020 - 2022, προχώρησαν χθες o διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλειος Ψάλτης με τους εκπροσώπους του συλλόγου προσωπικού της Alpha Bank, Τάσο Γκιάτη και Παναγιώτη Αδαμόπουλο.

Όπως σχολιάζει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος προσωπικού, χρειάστηκαν τρεις μήνες ουσιαστικών διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μερών για να καταλήξουν στην υπογραφή μιας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση το ετήσιο όριο αποζημίωσης εξόδων νοσηλείας αναπροσαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους και τα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους κατά 47%, δηλ. από 17.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Επίσης, για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χορήγηση μιας ημέρας αδείας ετησίως, πλέον της κανονικής, με αποδοχές. 

Αύξηση των επιδομάτων

Ακόμη, από 1.3.2020 τα επιδόματα βαθμού αυξάνονται σε ποσοστό 44% για τον υπολογιστή, 36% για λογιστή Β’, 28,5% για λογιστή Α’, 19% για υποτμηματάρχη, 16% για τμηματάρχη Β’ και 10,52% για τμηματάρχη Α’.

Παράλληλα τα επιδόματα βαθμού και εξόδων παραστάσεως βαθμού ενοποιούνται και πλέον θα αναφέρονται ως επίδομα βαθμού και διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

Σε προηγούμενη ΕΣΣΕ ο Σύλλογος, με μια μοναδική συμφωνία κατοχύρωσε ως κατώτατο όριο προστασίας, από μειώσεις κλαδικών, ΕΣΣΕ ή νομοθετικών ρυθμίσεων το ποσό των 1.800 ευρώ.

Επεκτείνεται αυτή τη μοναδική ρύθμιση που δίνει μισθολογική προστασία σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή.

Επίσης, από 1.1.2020 συμφωνήθηκε ότι η τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια ΣΣΕ 1984). Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς υπαλλήλων και συνταξιούχων της τράπεζας.

Ομαδική ασφάλιση

Συμφωνούνται προσαρμογές για το συνταξιοδοτικό/αποταμιευτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσωπικού:

1. Το προσωπικό που αποχωρεί από την τράπεζα και προσλαμβάνεται σε εταιρεία του ομίλου θα μεταφέρει ακέραιο τον ατομικό λογαριασμό του στο ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας, κατόπιν αίτησης, να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα, χωρίς δυνατότητα επανένταξης σε αυτό, λαμβάνοντας το συνολικό προϊόν της ρευστοποίησης του ατομικού λογαριασμού τους (100% των τμημάτων εργαζομένου-εργοδότη).

3. Παρέχεται η δυνατότητα στην τράπεζα να εφαρμόζει, όλως εξαιρετικώς και κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της, διαφορετικό και ευνοϊκότερο για τα ασφαλισμένα μέλη που αποχωρούν στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, κανόνα ρευστοποιήσεως των μεριδίων που προέρχονται από τις εργοδοτικές εισφορές.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της εξωνοσοκομειακής κάλυψης για οδοντιατρικές υπηρεσίες με πρόσθετη εισφορά εκ μέρους του υπαλλήλου, κατόπιν αιτήματός του, ενώ αυξάνεται το όριο ηλικίας κάλυψης παιδιών με αναπηρία του ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Ζωής και Υγείας από 19 σε 25 έτη. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα