Μείω ση ονομαστικής α ξίας (ΝΤΟΠΛΕΡ)

Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 00:00
UPD:09:38
Από 03 / 02 /20 20 , και μετά την μείω ση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας « ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. » ( GRS 502003007 ) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ ρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία € 0, 19 (από € 0, 36 ) ανά μετοχή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα