OAΕΔ: Tι περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2008

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 11:42

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ την Τρίτη από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και απεστάλη στον υπουργό Απασχόλησης Βασίλη Μαγγίνα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού το οποίο αποτυπώνει τον προγραμματισμό ενεργειών για το έτος 2008.

Η δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου βασίζεται στους τρεις κύριους άξονες, τους στόχους και τις προτεραιότητες, που έθεσε ο Οργανισμός στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου 2006-2009 και αφορούν :

- Στην αναβάθμιση του διαμεσολαβητικού ρόλου του ΟΑΕΔ στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης,

- Στον εξορθολογισμό των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στη σύνδεση των Ενεργητικών και των Επιδοματικών πολιτικών και

- Στη σύνδεση και συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΟΑΕΔ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι σημαντικότερες δράσεις που θα αναληφθούν κατά τη διάρκεια του 2008, είναι:

- Ενίσχυση του στρατηγικού και επιτελικού ρόλου του ΟΑΕΔ στον τομέα της απασχόλησης, με την αξιοποίηση όλων εκείνων των φορέων (π.χ. ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ, κλπ) που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Το 2008, ο ΟΑΕΔ θα αξιοποιήσει για πρώτη φορά, τη δυνατότητα ενισχυμένης συνεργασίας με τους παραπάνω φορείς, στη βάση «συμβολαίων ανάθεσης ενεργητικών πολιτικών», με συγκεκριμένες οριοθετήσεις, κανόνες και εγγυήσεις αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας των νέων, ενιαίων σημείων εξυπηρέτησης μίας στάσης (one-stop shops) ή ΚΠΑ 2, όπως ονομάζονται, σε ένα πλαίσιο αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων, εξωστρεφούς λειτουργίας και αναζήτησης στενών συνεργασιών με τοπικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

- Δημιουργία ειδικής διαδικτυακής Πύλης εξωτερικής σύζευξης προσφοράς και ζήτησης (στο πρότυπο της Κοινοτικής Πύλης EURES). Μέσω της πύλης, οποιοσδήποτε αναζητεί εργασία (άνεργος, εργαζόμενος, ενδιαφερόμενος εκτός εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένος ή όχι στον ΟΑΕΔ), θα έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

- Διασύνδεση του ΟΑΕΔ με τα ΚΕΠ των Δήμων, με έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες σήμερα εξυπηρετούνται από ανταποκριτές ή άλλες δομές του Υπουργείου Απασχόλησης (όπως το ΙΚΑ).

- Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του ήδη επιτυχημένου δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (ιστοσελίδα) σε διαδικτυακή πύλη (Portal). Το νέο Portal του ΟΑΕΔ θα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης αλλά και διεκπεραίωσης, μέσω διαδραστικών διαδικασιών πρόσβασης, μεγάλου μέρους των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, όπως η χορήγηση επιδομάτων, η υποβολή και έγκριση αιτήσεων συμμετοχής ανέργων και επιχειρήσεων σε ενεργητικά προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, η ανεύρεση εργασίας, κλπ.

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας EURES, για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άμεση ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, καθώς και τη διευκόλυνση των διεθνών τοποθετήσεων.

- Αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, για την υλοποίηση ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης, με στοχευμένο χαρακτήρα, σε ομάδες όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι άνεργοι προχωρημένης ηλικίας (άνω των 45 ετών) και οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ειδικά για την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων στην απασχόληση, θα υλοποιηθεί μεγάλο πρόγραμμα ενεργητικής παρέμβασης, για όλους τους νέους της χώρας που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση, δεν συνεχίζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

- Ενίσχυση του μέτρου μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, ως βασικού πυλώνα ενεργοποίησης των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Η πρόσφατη αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 30%, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

- Αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας, μέσω της ευρύτερης εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στη βάση των συστημάτων προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας.

- Πλήρης λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (σύστημα εξυπηρέτησης Ανέργων/Εργοδοτών) το οποίο θα περιλαμβάνει Κεντρικό Μητρώο Συναλλασσόμενων (άνεργοι, εργοδότες, εργαζόμενοι - δικαιούχοι βοηθημάτων κλπ), τη διαχείριση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ, Επιτελική Πληροφόρηση (MIS), αλλά και τη δυνατότητα διεπαφής με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα εντός και εκτός ΟΑΕΔ (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠ,Taxis) .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα