ΕΚ: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 18:40

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 865η/23.1.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2),  8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2),  17 (παρ. 1β) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και του άρθρου 25  (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα