ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 17:59
UPD:18:18

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

17.12.2019

16.12.2019

Αγορά

420

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.904,70

2

17.12.2019

16.12.2019

Πώληση

204

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

927,69

3

17.12.2019

16.12.2019

Αγορά

197

ΣΜΕ EXAE

90.835,16

4

17.12.2019

16.12.2019

Πώληση

197

ΣΜΕ EXAE

89.997,00

5

18.12.2019

17.12.2019

Αγορά

1.266

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.901,16

6

18.12.2019

17.12.2019

Πώληση

7.136

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

32.729,54

7

18.12.2019

17.12.2019

Αγορά

93

ΣΜΕ EXAE

43.428,54

8

18.12.2019

17.12.2019

Πώληση

30

ΣΜΕ EXAE

13.950,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα