Παγκρήτια Τράπεζα: Συνεργασία με Finastra για διαχείριση κινδύνου

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 14:07
UPD:14:12

Την πλατφόρμα Fusion Risk της Finastra επέλεξε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και των εποπτικών της υποχρεώσεων που επιβάλουν αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και αυτοματοποίηση των εργασιών.

Η επιλογή της Finastra, εταιρείας διεθνούς κύρους που παρέχει παγκοσμίως ένα ευρύ φάσμα λογισμικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ικανοποιεί τον στόχο της συνεταιριστικής τράπεζας να επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Εξάλλου, όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, η πλατφόρμα Fusion Risk επιτρέπει στους χρήστες της να διαμορφώνουν ακριβέστερη και ταχύτερη εικόνα των στοιχείων του ισολογισμού της τράπεζας, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η ανώτερη γενική διευθύντρια της τράπεζας, Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, ανέφερε σχετικά ότι η Παγκρήτια Τράπεζα επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των τραπεζικών αναγκών της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, υποστηρίζοντας δυναμικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. «Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την τράπεζα να έχει στη διάθεσή της ένα δυνατό και αξιόπιστο εργαλείο που συνεπικουρεί τις επιχειρηματικές της αποφάσεις. Η βελτιστοποίηση επομένως της διαχείρισης των κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης είναι θεμελιώδης, καθώς η τράπεζα αναπτύσσεται και εξελίσσει τα προϊόντα της» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Ροδουσάκης, διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της τράπεζας, εστίασε στην αξιοπιστία του εργαλείου, που καλύπτει τις ανάγκες της τράπεζας για τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς 9 - IFRS 9, τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Πιστωτικό, τον Λειτουργικό και τον κίνδυνο Αγοράς, τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (ALM) και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και επιτοκίου (IRRBB).

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής της Finastra σε θέματα κινδύνων, Arnaud Picut, πρόσθεσε ότι η αυτοματοποίηση που παρέχει η πλατφόρμα Fusion Risk στηρίζει τους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους της τράπεζας σε επίπεδο καταθέσεων, δικτύου και επέκτασης σε νέες αγορές.

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Neoflex, συνεργάτη της Finastra.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα