ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 15:15
UPD:15:38

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

 

Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 02.12.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 5.501 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 18.153,30.

 

Νέα Κηφισιά, 3 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΤΚ

Σχολιασμένα