Ο φόρος εισοδήματος με τη νέα κλίμακα

Ελαφρύνσεις από το 2020 για τους υπόχρεους με χαμηλά και υψηλά έσοδα
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019 17:07
UPD:17:07
REUTERS/ANTONIO BRONIC
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη 
gpal@naftemporiki.gr

Ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και υψηλά εισοδήματα και στασιμότητα της φορολογικής επιβάρυνσης των μεσαίων εισοδημάτων προκύπτει από τη νέα φορολογική κλίμακα, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε με το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση.

Κεντρική αλλαγή στη φορολογική κλίμακα είναι η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, και η μείωση των άλλων συντελεστών κατά μία εκατοστιαία μονάδα.

Επίσης μειώνεται η ετήσια έκπτωση φόρου από τα 1.900 στα 777 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9% θα δίνει και πάλι «έμμεσο» βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.
Ακόμη, προβλέπει μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 810 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Η νέα μειωμένη έκπτωση διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9% δίνει «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Στην ουσία, με την παρέμβαση αυτή το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 εξαρτώμενο τέκνο θα αυξηθεί από τα 8.863 ευρώ που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή 22%) στα 9.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 810 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%).

Τι αλλάζει

Με τις παραπάνω αλλαγές, η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ’ επάγγελμα αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, θα έχει ως εξής:

α) συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ,

β) συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

γ) συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

δ) συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ,

ε) συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:

* κατά 777 ευρώ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα
* κατά 810 ευρώ εάν υπάρχει 1 εξαρτώμενο τέκνο
* κατά 900 ευρώ εάν υπάρχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα 
* κατά 1.120 ευρώ εάν υπάρχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα
* κατά 1.340 ευρώ εάν υπάρχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα
* κατά επιπλέον 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.

Η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ. 

Αναλυτικά παραδείγματα

Όπως δείχνουν οι αναλυτικοί πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε, από την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών στη φορολογική κλίμακα θα προκύψουν μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων οι οποίες σε ποσοστά θα είναι μεγαλύτερες για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα μέχρι 19.000 ευρώ και πάνω από 50.000 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες μεταβολές στους φόρους εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος έως 320 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000 ευρώ και έχουν έως και τρία εξαρτώμενα τέκνα,

β) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 17 ευρώ ετησίως για όσους δεν βαρύνονται με τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000 ευρώ, 

γ) μηδενικές μεταβολές φόρων εισοδήματος για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 19.000 και μέχρι 52.000 ευρώ, 

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 40 ευρώ ετησίως για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 57.000 ευρώ, 

ε) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 160 ευρώ ετησίως για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 68.000 ευρώ, 

στ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 200 έως 1.000 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 68.000 και μέχρι 100.000 ευρώ,

ζ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 810 έως 11.100 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Οι παραπάνω μεταβολές στους φόρους αφορούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2020 και μετά. 

Ειδικά, στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι μεταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές από τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες οι μειώσεις φόρων θα γίνουν αντιληπτές το 2021, με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.

Προτεινόμενα για εσάς