ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων κατά 3,7% το γ΄ τρίμηνο

Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 11:22
UPD:11:27

Αύξηση εσόδων κατά 3,7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,8% κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος ΟΤΕ κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ισχυρής κερδοφορίας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον όμιλο, το γ΄ τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 1.011,3 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρής επίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε 618,9 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 3,8% σε 375,7 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε 339,6 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%.

Ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 193,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 172,4 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους 202,5 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του ομίλου ανήλθε σε 34,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 34,4 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε 125,1 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2019, από 107,3 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε 133,0 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 94,6 εκατ. ευρώ και 38,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 120,9 εκατ. ευρώ εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση 7,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν 772,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 1.181,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Οι προοπτικές

Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη.

Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία, οι επιδόσεις, σύμφωνα με τον όμιλο, δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Ο όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες – όπως εκτιμάται από τη διοίκηση - θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση.

Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 450 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη μετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

Μ. Τσαμάζ: Επιβεβαίωση των θετικών τάσεων

Για επιβεβαίωση των θετικών τάσεων που καταγράφονται από τις αρχές του έτους έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ. «Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης» ανέφερε ο κ. Τσαμάζ.

«Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές» πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι μετά την έκδοση ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου «καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’».

«Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία» κατέληξε.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα