ΟΑΕΔ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τέσσερα έργα

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2006 12:54

Παράταση στην προθεσμία υποβολής προσφορών για μια σειρά έργων, που αφορούν προγράμματα κατάρτισης, αποφασίσθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα οι αποφάσεις αφορούν την κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ, με νέα προθεσμία έως τις 18 Ιανουαρίου και την κατάρτιση ανέργων γυναικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης στον τομέα της πληροφορίας, με προθεσμία έως τις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές διακηρύξεις ο προϋπολογισμός του έργου για την «Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» ανέρχεται σε 8.910.000,00 ευρώ εκ των οποίων 2.227.500,00 ευρώ καλύπτονται από την ιδιωτική συμμετοχή και καταβάλλεται από τους ωφελούμενους αυτοαπασχολούμενους, το δε υπόλοιπο 75% ήτοι 6.682.500,00 ευρώ καλύπτονται από το ΠΔΕ και το ΕΚΤ.

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της ενέργειας ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Σε ό,τι αφορά στο άλλο πρόγραμμα, για την κατάρτιση ανέργων γυναικών, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.275.000,00 Ευρώ εκ των οποίων το μεν 75% ήτοι 14.456.250,00 ευρώ καλύπτονται από το ΕΚΤ, το δε υπόλοιπο 25% ήτοι 4.818.750,00 ευρώ καλύπτονται από το ΠΔΕ.

Παράταση έχει δοθεί, με προηγούμενες αποφάσεις, για δύο ακόμα προγράμματα που αναφέρονται στην κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες και στην τηλε-κατάρτισης (μεικτής κατάρτισης) σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), 7.000 άνεργων γυναικών και 500 ατόμων με ειδικές ανάγκες κύρια με κινητικά προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 6 Φεβρουαρίου,

Για το πρόγραμμα, που αφορά στην τηλε-κατάρτιση (μεικτή κατάρτιση) σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), 7.000 άνεργων γυναικών και 500 ατόμων με ειδικές ανάγκες κύρια με κινητικά προβλήματα, η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Ιανουαρίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα