«Πράσινο» για το deal της Πειραιώς με Intrum

Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα εταιρεία διαχείρισης NPEs
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 10:34
REUTERS/Yorgos Karahalis

Από την έντυπη έκδοση

Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum, οπότε ανοίγει και επισήμως ο δρόμος για την ολοκλήρωση συναλλαγής που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την καταβολή του τιμήματος των 338 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πειραιώς, με την Intrum να αποκτά το 80% της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας. Η εταιρεία θα μετονομαστεί σε Intrum Financial Solutions.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα του σχεδιασμού της τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων, από το επίπεδο των 26,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, θα φθάσει στα 22,9 δισ. στο τέλος της φετινής χρήσης, με στόχο τη μείωση στα 11,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2021.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής προβλέπονται τα εξής:

  • Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.
  • Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Θα δημιουργηθεί, επίσης, μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης, με την ίδια μετοχική σύνθεση, η οποία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs (των ακινήτων) της τράπεζας, αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ. Στα οφέλη για την τράπεζα περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, με επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την τράπεζα για μείωση των «κόκκινων» ανοιγμάτων.

Το προσωπικό

Στην ενδιάμεση εταιρεία AFS (Alternative Financial Solutions) μεταφέρθηκαν περίπου 1.100 εργαζόμενοι από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Από αυτούς περίπου 600 προέρχονται από τη διεύθυνση Recovery Banking Unit (RBU) και οι υπόλοιποι 250 από άλλες διευθύνσεις της τράπεζας και από θυγατρικές της. Ακόμη 250 άτομα μεταφέρθηκαν ως προσωπικό δανειζόμενο. Το επόμενο βήμα για την τράπεζα θα είναι μια εθελουσία έξοδος, γενναία και με κίνητρα, προκειμένου να αποχωρήσουν περίπου 800 εργαζόμενοι από την τράπεζα, ενώ από το RBU θα φύγουν οι περίπου 300 εργαζόμενοι που απομένουν σε αυτό.

Η συμφωνία προσφέρει μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ, ενώ θα έχει και θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς.   

Η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum προβλέπει την καταβολή τιμήματος 338 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πειραιώς, με την Intrum να αποκτά το 80% της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα