3ο Συνέδριο Υγείας της Ναυτεμπορικής: «Στο κατώφλι μιας δεκαετίας ανάπτυξης»

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 09:20
UPD:11:31

Οι πολιτικές στον χώρο της Υγείας, οι προοπτικές ανάπτυξης και η επόμενη μέρα στο κλάδο του φαρμάκου θα τεθούν επί τάπητος στο 3ο Συνέδριο Υγείας της «Ναυτεμπορικής» με θέμα «Υγεία 2020: Στο κατώφλι μίας δεκαετίας ανάπτυξης», που διεξάγεται σήμερα στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεσο-μακροπρόθεσμες πολιτικές στον χώρο της υγείας που να εστιάζουν σε αυξημένες επενδύσεις σε επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου κεφαλαίου, καινοτόμας τεχνολογίας και νέων μοντέλων παροχής φροντίδας.

Επιπροσθέτως, η υγεία προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών που «βλέπουν» νέα πεδία δράσης είτε σε επίπεδο υποδομών, είτε σε προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, είτε σε τεχνολογικό επίπεδο. Ειδικώς για την Ελλάδα, προστίθενται και μερικοί κρίσιμοι παράγοντες, όπως η πρόσφατη έξοδος από τα μνημόνια, η κατακρήμνιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα κυβερνητικά σχήματα, η εκμηδένιση της κοινωνικής ανοχής έναντι λανθασμένων πολιτικών και της διαφθοράς και το αυξημένο επίπεδο προσδοκιών που καλλιεργήθηκε ίσως «ερήμην» των πολιτών.

Όλα τα παραπάνω θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Αγορά Φαρμάκου, Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονική Υγεία-Τεχνολογία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα