Αναβάθμιση βιβλιοθηκών μέσω ΠΕΠ

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2006 09:48

Το έργο «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 210.000 ευρώ περίπου, με φορέα εκτέλεσης το Δήμο Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση του γ.γ. της περιφέρειας, Γιώργου Τσιότρα.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, στη διασύνδεση, στην εγκατάσταση και στην παραμετροποίηση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος μηχανοργάνωσης που θα υποστηρίζει τη λειτουργία τεσσάρων βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πρότυπης Σχολικής Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη του Αρχιτεκτονικού και Βιβλιοθήκη Καλλιθέας).

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια δύο ανοικτών διαγωνισμών, ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του είναι:

α) αναβάθμιση υπηρεσιών, υποδομών και εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

β) μεγιστοποίηση χρήσης βιβλιοθηκών από το κοινό,

γ) διευκόλυνση στην πρόσβαση στις γνώσεις και πληροφορίες και

δ) διευκόλυνση επιστημονικής έρευνας.

Το έργο με βάση το σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα