Δύο νέα ξενοδοχεία από την ΤΕΜΕΣ στην Πύλο

Με αυξημένα έσοδα στα 71,4 εκατ. o όμιλος
Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 13:58

Η Costa Navarino, το εμβληματικό έργο ανάπτυξης του ομίλου, αποτελεί σημαντική τουριστική επένδυση στη Μεσόγειο.

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr
 
Μείωση ζημιών και σημαντική άνοδο εσόδων πραγματοποίησε το 2018 ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ, που ελέγχει το τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino και το 51% του ξενοδοχείου Hilton και ξεκίνησε ήδη την κατασκευή δύο ακόμη ξενοδοχείων στην περιοχή της Πύλου στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα το ένα ξενοδοχείο, Navarino Bay, είναι πέντε αστέρων δυναμικότητας 322 κλινών με τους βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος και εντός των ορίων της Περιοχής 2 (Τμήμα Πύλου) της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, και το άλλο, το Navarino Waterfront, επίσης πέντε αστέρων είναι δυναμικότητας 814 κλινών με τους βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του, εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γιάλοβας του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Τα δύο ξενοδοχεία αναμένεται να λειτουργήσουν από το 2021 και μετά και είναι συνολικής επένδυσης άνω των 130 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση 2018 ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ και η εταιρεία αποκόμισαν συνολικά έσοδα (τα οποία ο όμιλος και η εταιρεία ορίζουν ως τα έσοδά τους πλέον του ανταλλάγματος της διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου και της εταιρείας σε εύλογη αξία) 71,4 εκατομμυρίων το 2018 έναντι 62,7 εκατομμυρίων το 2017 για τον όμιλο (αύξηση 13,9%) και 60,1 εκατομμυρίων το 2018 έναντι 57,5 εκατομμυρίων το 2017 για την εταιρεία (αύξηση 4,5%).

Αύξηση επισκεπτών
Το 2018 πραγματοποιήθηκε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των διανυκτερεύσεών στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της πληρότητας όσο και των Μέσων Ημερήσιων Τιμών και στα δύο ξενοδοχεία στο Navarino Dunes. Επιπλέον, η επιχειρηματική δραστηριότητα γκολφ του ομίλου και της εταιρείας συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά και το 2018. Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων), επί του παρόντος είναι διαθέσιμα προς πώληση οικόπεδα σε ορισμένες γειτονιές στο Navarino Dunes και μονάδες κατοικιών εντός του The Westin. Η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα συνεχίσει να αποφέρει έσοδα όχι μόνο από την πώληση ολοκληρωμένων, ετοιμοπαράδοτων κατοικιών, οικοπέδων και ξενοδοχειακών κατοικιών, αλλά και από τη διαχείριση της διαδικασίας κατασκευής κατοικιών και τη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών προς τις πωλημένες κατοικίες. Για το έτος 2018 ο όμιλος και η εταιρεία είχαν έσοδα από τη διάθεση επενδυτικών ακινήτων, 18,8 εκατομμύρια ευρώ και 9,2 εκατομμύρια αντίστοιχα. 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,3 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το 2017 για τον όμιλο (αύξηση 10%) και αντανακλά τη συντονισμένη προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. Επιλεγμένοι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης. Τέλος, τα κέρδη χρήσεως από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν για τον όμιλο στα 8.772.809 ευρώ έναντι 2.507.781 το 2017 και για την εταιρεία στα 20.170.266 έναντι 18.309.458 ευρώ ένα χρόνο πριν.

Η Costa Navarino, το εμβληματικό έργο ανάπτυξης του ομίλου, αποτελεί σημαντική τουριστική επένδυση στη Μεσόγειο, όπου ο όμιλος έχει αρχίσει να αναπτύσσει πέντε ολοκληρωμένα θέρετρα, αποτελούμενα από τα «Navarino Dunes», «Navarino Bay», «Navarino Waterfront», «Navarino Hills» και «Navarino Blue». 

Τα βασικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στην Costa Navarino περιλαμβάνουν δύο πολυτελή ξενοδοχειακά θέρετρα στο Navarino Dunes (με συνολικά 766 κλειδιά) και δύο γήπεδα γκολφ επώνυμου σχεδιαστή, το The Dunes Course και το The Bay Course. Επιπρόσθετα, ο όμιλος έχει ξεκινήσει τις πωλήσεις των κατοικιών του στο Navarino Dunes. Στην Αθήνα, ο όμιλος συμμετέχει κατά 50% στην Ιονική Ξενοδοχειακή (ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών) με στρατηγικό σχεδιασμό να μετατρέψει το ξενοδοχείο Hilton σε πολυτελή «προορισμό πόλης» μικτής χρήσης. Επίσης εντός του 2019 ο όμιλος προχώρησε στην αγορά επιπλέον 1% της Ιονικής Ξενοδοχειακής και απέκτησε τον έλεγχο. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπό εξέλιξη και σχεδιαζόμενων επενδύσεων, ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία σύμπραξης 50/50 με τον τσεχικό επενδυτικό οίκο «ConsilTech», σε σχέση με: α) την κυριότητα, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ Hills («The Hills Courses»), (β) την κυριότητα και λειτουργία του γηπέδου γκολφ Dunes («The Dunes Course»), γ) την ιδιοκτησία και την ανάπτυξη πρόσθετων εκτάσεων στο Navarino Hills και τη λειτουργία και την πιθανή ιδιοκτησία του γηπέδου γκολφ Bay («The Bay Course»). Η εταιρεία εντός του 2019 θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο 50% του Golf Bay και προτίθεται να καταθέσει στο υπουργείο το αίτημα ελέγχου ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Το ξενοδοχείο Hilton
Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του ξενοδοχείου Hilton αυξήθηκε στα 34.977.201 ευρώ έναντι 32.158.000 ευρώ στη χρήση 2017, ενώ οι ζημίες για τη χρήση που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου μειώθηκαν στα 275.925 ευρώ έναντι ζημιών 1.095.969 την προηγούμενη χρήση.     

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα