ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 14:06
UPD:14:28
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

 

Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED», που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Alexei Schreier, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, προέβη στις 20 Αυγούστου 2019 σε αγορά 222.002 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ¤ 732.607.

 

Νέα Κηφισιά, 21 Αυγούστου 2019

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΤΚ

Σχολιασμένα