Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών (ΤΡΑΣΤΟΡ)

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 00:00
UPD:09:48
Από 13/08/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 28.479.054 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (GRS487003006) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 109.169.707 (ΚΟ) μετοχές.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΡΑΣΤΟΡ

Σχολιασμένα