Με ενισχυμένο τζίρο η αλυσίδα Μασούτης

Στα 770,349 εκατ. οι πωλήσεις του 7μήνου
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 09:42

Από την έντυπη έκδοση

Tης Βάσως Βεγίρη
vveg@naftemporiki.gr

Ανοδικά κινείται στο επτάμηνο του 2019 ο τζίρος της αλυσίδας Μασούτη, τόσο το δίκτυο που είχε πριν από την επέκτασή της στην Αθήνα με την απόκτηση της Προμηθευτικής όσο και το δίκτυο της Αθήνας. Όπως επισήμανε σχετικά στη «Ν» η διοίκηση του ομίλου, στον έναν χρόνο που συμπληρώθηκε πλέον από την απόκτηση του δικτύου της Προμηθευτικής διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση στην πορεία του συγκεκριμένου δικτύου. Περαιτέρω, στο επτάμηνο του 2019 ο τζίρος κινείται ανοδικά τόσο συνολικά, όσο και επιμέρους στην Αθήνα, όπως και στο προϋπάρχον δίκτυο της αλυσίδας και εκτιμάται πως ο στόχος που έχει τεθεί για τζίρο άνω των 820 εκατ. ευρώ, έναντι 770 εκατ. ευρώ το 2018, θα επιτευχθεί με ασφάλεια, σε συνέχεια της ανόδου του 2018.

Τα μεγέθη
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 770,349 εκατ. ευρώ, έναντι 761,589 εκατ. ευρώ το 2017, με τα μικτά κέρδη να καταγράφουν αύξηση 1,3%, διαμορφούμενα για το 2018 σε 179,494 εκατ. ευρώ, έναντι 177,256 εκατ. ευρώ το 2017. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν σε 19,058 εκατ. ευρώ, έναντι 30,669 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2017 (μείωση 37,86%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 39,783 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 48,861 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση (μείωση 18,60%), λόγω της εύλογης αύξησης των εξόδων που επέφερε η επέκταση στην Αθήνα.

Στον εμπορικό τομέα, κατά τη χρήση 2019 δίνεται προτεραιότητα στην πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος της διοίκησης για τη χρήση 2019, όπως επισημαίνεται στις δημοσιοποιηθείσες καταστάσεις, είναι η διαμόρφωση των προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των 50 εκατ. ευρώ και η επίτευξη καθαρής κερδοφορίας, ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας. Ο δείκτης των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων προς EBITDA ανήλθε σε 2,45 κατά τη χρήση 2018, έναντι 1,56 κατά τη χρήση 2017. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2018 σε 14,033 εκατ. ευρώ, έναντι 25,798 εκατ. ευρώ το 2017, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 13,640 εκατ. ευρώ, έναντι 19,292 εκατ. ευρώ το 2017. 

Διανομή μερίσματος
Για τη χρήση 2018 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ, δηλαδή ίδιο με το περσινό, πρόταση που τελεί υπό έγκριση από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.  
Ο σχεδιασμός της εταιρείας, όπως έχει επισημανθεί στη «Ν», αποσκοπεί αφενός στη θωράκιση του μεριδίου της στη Βόρεια Ελλάδα, αφετέρου στην εδραίωσή της στην Αττική. Ο όμιλος Μασούτη απασχολεί πανελλαδικά 8.150 άτομα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στην Ελλάδα εκτός Αττικής, ενώ το πρόγραμμα προσφορών και προωθητικών ενεργειών του για το 2019 ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα