Οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Η επιστολή της Amerra-Andromeda
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 08:52
UPD:08:52
INTIME NEWS/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Λεπτομέρειες για τις ιχθυοτροφικές μονάδες που πουλά η Amerra-Andromeda, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων προς τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) για να ολοκληρωθεί η πώληση των δύο εταιρειών στο σχήμα Amerra - Mubadala, έδωσε χθες και η Σελόντα, μετά και τη σχετική ανακοίνωση της Νηρεύς.

Ειδικότερα, με βάση σχετική επιστολή της Andromeda στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, «η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συμφωνιών: η πρώτη συμφωνία που υπεγράφη με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιρειών Νηρεύς και Σελόντα, προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων της Σελόντα: Φάρμες: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος - 2 τοποθεσίες), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος), Ακρωτήρι Δενδρούλια (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Λαγονήσι (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Δροσί (Ρόδος), Νήσος Μάκρη (Ρόδος), τα εκκολαπτήρια: Λάρυμνα (νομός Φθιώτιδος), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος) και τα συσκευαστήρια: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος), Νίμος (Ρόδος).

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10.000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως συμπεριλαμβανομένων και συσκευαστηρίων ιδίας δυναμικότητας, καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρείες Νηρεύς και Σελόντα προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γεννητόρων για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει την πώληση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της Σελόντα στις τοποθεσίες Ακρωτήρι Τράχηλος, Όρμος Σπηλιά και Όρμος Χρυσαΐτη στον Κορινθιακό κόλπο, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.000 τόνων ετησίως περίπου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε 7.758 τόνους, αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάσει των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 6.295 τόνους, έναντι 29.800 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της Σελόντα. Η αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα των υπό πώληση ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» ανέρχεται σε 65 εκατ. τεμάχια και αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάσει των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 60 εκατ. τεμάχια, έναντι περίπου 140 εκατ. τεμαχίων στο σύνολο της Σελόντα. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018 ο κύκλος εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 34,6 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 161 εκατ. ευρώ της εταιρείας. Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε -0,8 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» ανέρχεται σε 25,9 εκατ. ευρώ, έναντι 131 εκατ. ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων της Σελόντα. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και των ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 8,8 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα