Υπερδιπλάσια η ζήτηση για το ομόλογο της Attica

175 εκατ. από την έκδοση τίτλου με εμπράγματες εξασφαλίσεις
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 09:52
UPD:09:53
SOOC/Alexandros Michailidis

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Στο ακέραιο πέτυχε το στόχο της η Attica Group, αφού η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, έκδοση ομόλογου δημόσιας διάθεσης με εμπράγματες εξασφαλίσεις, προκάλεσε το υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ζήτηση υπερδιπλάσια του στόχου των 175 εκατ. ευρώ.  

Το ποσό των 175 εκατ. που συγκεντρώθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων θυγατρικών και της εκδότριας συνολικού ύψους 99,05 εκατ. Το υπόλοιπο μέχρι το ποσό των 125 εκατ. ευρώ, ήτοι 25,94 εκατ., θα διατεθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers), ήτοι συσκευών για τον έλεγχο αέριων εκπομπών και ειδικά όξινων αερίων, σε επιλεγμένα πλοία των θυγατρικών της εκδότριας, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή. 

Το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, άνω των 125.000.000 ευρώ, ήτοι έως 50 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εντός 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θυγατρικών, την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εκδότριας, ή/και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού θυγατρικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», ο όμιλος θα εξετάσει όλες τις δυνατότητες για την καλύτερη εκμετάλλευση των κεφαλαίων, με ένα από τα ενδεχόμενα να είναι και η επένδυση σε νέα πλοία ή τεχνολογίες. 

Η προσφορά 
Η προσφορά εμπράγματων εξασφαλίσεων (συνήθης πρακτική σε ναυτιλιακά δάνεια) με στόχο την έκδοση με χαμηλό επιτόκιο για την εταιρεία συνέβη πρώτη φορά σε ομόλογο δημόσιας διάθεσης. Τα πλοία του ομίλου Attica Group, που συνδέονται με την ομολογιακή έκδοση είναι το Blue Star Naxos (έτος ναυπήγησης 2012) που αποτιμήθηκε στα 37 εκατ. ευρώ (εύλογη αγοραία αξία), το Blue Star 1 (2000) αποτίμησης 65 εκατ. ευρώ, το Blue Star Paros (2012) αξίας 37 εκατ. ευρώ και το Blue Star Delos (2011) αξίας 82 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική αναπόσβεστη αξία των παραπάνω τεσσάρων πλοίων, όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της Attica την 31η.12.2018, ανέρχεται σε 164,44 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος
Η Attica Group, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, διαθέτει έναν στόλο από 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, που είναι δρομολογημένα όλο τον χρόνο τόσο στις εσωτερικές γραμμές όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στις γραμμές της Αδριατικής, επιτελώντας ένα σταθερό μεταφορικό έργο. Στον στόλο περιλαμβάνονται ακόμη εννέα ταχύπλοα που δρομολογούνται τους θερινούς μήνες κυρίως στην εσωτερική ακτοπλοΐα, ενώ τέλος στον στόλο περιλαμβάνεται και ένα νεοαποκτηθέν φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο για τα ελληνικά νησιά.

Όλα τα παραπάνω πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο. Επίσης ο Όμιλος Attica δραστηριοποιείται από κοινού με τράπεζα του Μαρόκου με επωνυμία BMCE στην εκμετάλλευση θαλάσσιων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της συγγενούς εταιρείας Africa Morocco Links (AML), η οποία εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) - Algeciras (Ισπανία), με τα πλοία Morocco Star, και από το καλοκαίρι του 2019 με το Morocco Sun, καθώς και με άλλα πλοία μέσω εποχιακών ναυλώσεων, υπό το εμπορικό σήμα AML. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Attica στη χρήση 2018 ανήλθε σε 365.401 χιλ., έναντι 271.541 χιλ. ευρώ το 2017, με αύξηση 34,6%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της HSW, καθώς και της αυξημένης κίνησης.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα