Σε διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης έργου για τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2006 17:21

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το σχέδιο της διακήρυξης για το έργο «Υποσυστήματα Υποστήριξης των Παρεχομένων Υπηρεσιών από Κεντρικές Υπηρεσίες του υπουργείου για τον Πολίτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

To έργο αποτελεί το πρώτο, από τρία συναφή έργα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας βασικών Κεντρικών Υπηρεσιών του υπουργείου με το οποίο θα αναπτυχθούν οι τεχνολογικές υποδομές που θα υποστηρίξουν την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του.

Όπως είπαν ο υφυπουργός Οικονομικών, Αντώνης Μπέζας, και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, το έργο αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υπουργείου σε ό,τι αφορά την απόκρισή του σε αιτήματα των πολιτών, καθώς οι έως τώρα περισσότερες σχετικές διαδικασίες είναι χειρόγραφες και μη αυτοματοποιημένες.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν, σε συνεργασία με άλλα έργα της Γ.Γ.Π.Σ., θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αιτήματα μέσω Διαδικτύου και ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για το στάδιο επεξεργασίας των αιτημάτων τους.

Το τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο για Δημόσια Διαβούλευση από σήμερα μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr - Δημόσιες Διαβουλεύσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα