Μέχρι το τέλος του 2006 ολοκληρώνεται το φράγμα της Πραμόριτσας

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2006 16:57

Υπεγράφη σήμερα στον Πεντάλοφο Βοίου η συμπληρωματική σύμβαση του έργου για την κατασκευή του φράγματος της Πραμόριτσας για την ύδρευση του Βοίου, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστου Φώλια, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας Ανδρέα Λεούδη και του Νομάρχη Κοζάνης Ιορδάνη Ανδρεάδη.

Το έργο που ήταν ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής, με προϋπολογισμό 33,3 εκατ. ευρώ, αντιμετώπισε κατά την εκτέλεση του σοβαρά τεχνικής φύσεως προβλήματα, τα οποία οδήγησαν στην αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ωστόσο το Ταμείο Συνοχής δεν ενέκρινε τις επιπλέον απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής του φράγματος ύψους 8.768.630 ευρώ με συνέπεια οι εργασίες στο φράγμα να διακοπούν και να μην μπορεί να υλοποιηθεί το έργο στη βάση του χρονοδιαγράμματος που είχε ορισθεί.

Με την παρέμβαση Φώλια, το πρόβλημα ξεπεράστηκε, διασφαλίστηκαν τα χρήματα και οι επιπλέον απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή του φράγματος, εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. Επίσης παρατάθηκε και ο χρόνος υλοποίησης του έργου κατά ένα έτος μέχρι την 31/12/2006.

Το έργο είναι το μεγαλύτερο, και ταυτόχρονα το πιο πολύπλοκο που υλοποιεί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κοζάνης, και θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης των οικισμών του Βοίου. Μέχρι σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί το 100% του έργου, ενώ έχει ανακατασκευασθεί το 65% του φράγματος και το 80% των αγωγών ύδρευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα