Τράπεζα Πειραιώς: Επιστροφή στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019 10:14
UPD:10:51
Nikos Libertas / SOOC/

Επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε το πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα τόκων και μειώθηκαν οι δαπάνες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παράλληλα προέβη σε των Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 500 εκατ. ευρώ από οργανικές κινήσεις, ενώ η πώληση χαρτοφυλακίων ύψους 1,2δισ.  ευρώ μικτής λογιστικής αξίας βρίσκεται προς άμεση ολοκλήρωση. Κινείται έτσι εντός του στόχου για ετήσια μείωση των κόκκινων δανείων κατά 3,5 δισ. ευρώ. 

Ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 19 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. 

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα τόκων της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση.

Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,0δισ. το τέταρτο 3μηνο 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης. Το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίστηκε σε 61μ.β. το 1 ο 3μηνο 2019, από 71μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η Τράπεζα, επίσης, επωφελείται και από τη θετική επίδραση του κόστους χρηματοδότησης από πηγές χονδρικής, δεδομένης της εξάλειψης της χρηματοδότησης μέσω ELA από τα μέσα του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) αυξήθηκε στις 248μ.β. από 243μ.β. το τετάρτο 3μηνο 2018 και 237μ.β. το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα €69εκατ., με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς. 

Μείωση εξόδων

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 2019, περιοριζόμενα στα €231εκατ. Το έργο “Horizon” που εστιάζει στη λειτουργική αριστεία μέσω του εξορθολογισμού πόρων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού και της γενικότερης εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς, επιφέρει αποτελέσματα και αναμένουμε η μειούμενη αυτή τάση να συνεχισθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 52% το 1ο 3μηνο 2019. Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1 ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €214εκατ., (+3% σε τριμηνιαία βάση). Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων το 4 ο 3μηνο 2018, μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν 9%, λόγωβελτιωμένων καθαρών εσόδων τόκων και λειτουργικών εξόδων.

Προβλέψεις δανείων

Οι προβλέψεις δανείων κατά το πρώτο 3μηνο του 2019, ανήλθαν σε €174εκατ. σε σύγκριση με €163εκατ. το πρώτο  3μηνο 2018. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν στις 181μ.β.. H εκτίμηση του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη για το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στις 160-180μ.β.για το 2019. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα