ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 13:20
UPD:23:58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιάννης Στουρνάρας

(Διοικητής)

Ιωάννης Α. Μουρμούρας

(Υποδιοικητής)

Θεόδωρος  Μ. Μητράκος

(Υποδιοικητής)

Ιουλία B. Αρμάγου

(Σύμβουλος)

Ευάγγελος Δ. Γερανιωτάκης

(Σύμβουλος)

Στέφανος N. Οκταποδάς

(Σύμβουλος)

Αθανάσιος Ι. Σαββάκης

(Σύμβουλος)

Δημήτριος Α. Σιδέρης

(Σύμβουλος)

Νικόλαος I. Σκορίνης

(Σύμβουλος)

Γρηγόριος Σ. Στεργιούλης

(Σύμβουλος)

Γεώργιος – Σπυρίδων Δ. Ταβλάς

(Σύμβουλος)

Όλγα Π. Χαρίτου

(Σύμβουλος)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛ

Σχολιασμένα