Παράταση προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων φορολογίας

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006 14:06

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογούμενους που είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ως την 1 Μαρτίου. Η νέα ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους αυτούς ορίζεται η 16η Μαρτίου 2006.

Πρόκειται για φορολογούμενους των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου λήγει στο 1 και έχουν εισοδήματα, μόνο από ενοίκια ακινήτων, από καταβολή ποσών αναδρομικά, τα μέλη των ΕΠΕ ή των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων ή παροχής υπηρεσιών που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ. Ανάλογα παρατείνονται και οι προθεσμίες για τους φορολογούμενους της κατηγορίας αυτής με ΑΦΜ που λήγει σε άλλον αριθμό.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα Σύμφωνα με την απόφαση η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 στις 16 Μαρτίου 2006.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η παράταση δόθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα