ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 17:58
UPD:18:18

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 15.05.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος του Σωτηρίου, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο  πρόσωπο (Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 14.05.2019 σε πώληση 25.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,245 εκάστη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΑΠ

Σχολιασμένα