Ενισχυμένα έσοδα και μειωμένη κερδοφορία από τη ΓΕΚ Τέρνα

Σημαντική η αύξηση της συμβολής του τομέα των παραχωρήσεων και της ενέργειας
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 10:03
UPD:10:09
gekterna.com

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε πέρυσι στα 948,3 εκατ. ευρώ, έναντι 899,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, κέρδη ως τελικό αποτέλεσμα (αν και μειωμένα σε σχέση με πέρσι) λόγω της αύξησης της συμβολής των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας παρουσίασε για το 2018 ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (2,2 δισ. ευρώ) από όλους τους κατασκευαστικούς ομίλους. 

Αναλυτικότερα, κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν σε 1,402 δισ. ευρώ, έναντι 1,185 δισ. ευρώ το 2017, αυξημένες 18,3%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 270,1 εκατ., έναντι 273,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, μειωμένη κατά 1,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 60,8 εκατ., έναντι κερδών 153,4 εκατ. το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης της κερδοφορίας του τομέα κατασκευών. 

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,327 δισ. ευρώ, έναντι 1,084 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 523 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,85 δισ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 729 εκατ. ευρώ.

Ιστορικά υψηλά
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα, Γεώργιος Περιστέρης, δήλωσε: «Το 2018 καταφέραμε, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, να αυξήσουμε τις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου μας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, να διατηρηθούμε σε κερδοφόρα τροχιά και, το κυριότερο, να αυξήσουμε το κατασκευαστικό μας ανεκτέλεστο. Με την ανάληψη νέων σημαντικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουμε αυξήσει το ανεκτέλεστό μας σε επίπεδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου μας τα προσεχή έτη. Ταυτόχρονα, όμως, οι σημαντικές μας επενδύσεις στους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας με αιχμή τις ΑΠΕ έχουν πλέον αυξήσει σημαντικά τη συμβολή των εν λόγω κλάδων στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές, που τον θωρακίζουν έναντι της κυκλικότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο των κατασκευών». 

Σημαντικά έργα
Τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει ο όμιλος αφορούν την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την έναρξη εργασιών στον νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Tesla στο Βελιγράδι (Σερβία) και στην ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε πέρυσι στα 948,3 εκατ. ευρώ, έναντι 899,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενσωμάτωσης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) για τον όμιλο αυξήθηκε στα 158,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 129,8 εκατ. ευρώ το 2017. 

Ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της καθαρής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω της θυγατρικής του Τέρνα Ενεργειακή, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του ομίλου σε λειτουργία ή υπό κατασκευή να υπερβαίνει πλέον τα 1.500 MW. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Σχολιασμένα