ΔΕΗ: Ψάχνει απάντηση στις ζημίες

Εκτίναξη των δικαιωμάτων ρύπων, μείωση των εσόδων - Θέμα αυξήσεων στο ρεύμα
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 10:23
UPD:11:01
INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Του Κώστα Δεληγιάννη 
kdel@naftemporiki.gr

Την ανάγκη άμεσης απάντησης σε δύο μείζονα προβλήματα, τα οποία μάλιστα αναμένεται να γίνουν οξύτερα τα επόμενα χρόνια, αναδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για τη χρήση 2018, χρονιά που «έκλεισε» για την επιχείρηση με ζημίες μετά από φόρους 542 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 127,6 εκατ. ευρώ το 2017, με βάση τα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Έτσι, από τη μια μεριά, ζητούμενο για την εταιρεία είναι η προσαρμογή στα αυξημένα λειτουργικά κόστη που «φέρνει» η εκτίναξη των δικαιωμάτων ρύπων, με τη σχετική δαπάνη σχεδόν να υπερδιπλασιάζεται την περσινή χρονιά (αγγίζοντας τα 279,5 εκατ. από 141,6 εκατ. το 2017), τη στιγμή μάλιστα που η μέση τιμή των δικαιωμάτων το 2019 προοιωνίζεται για φέτος ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. 

Παράλληλα, η ΔΕΗ καλείται να θέσει σε εφαρμογή «αντίμετρα» που θα περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες στη συρρίκνωση των εσόδων της από τη δρομολογημένη μείωση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικό είναι πως η απώλεια του κύκλου εργασιών της επιχείρησης έφτασε το 4,1% το 2018 (διαμορφούμενη στα 201,8 εκατ.), παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της στην προμήθεια άγγιζε το 81,9%. Ένα νούμερο που απέχει σημαντικά από το 62,24%, το οποίο ήταν ο στόχος που είχε συμφωνηθεί για το τέλος του 2018, ώστε στο τέλος του τρέχοντος έτους να «πέσει» κάτω από το 50%. 

«Όπλα στη φαρέτρα»
Οι δύο παραπάνω παράγοντες, μαζί με τα αυξημένα για φέτος «βάρη» από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, «διαπερνούν» όλα τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για την περσινή χρονιά. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις εφάπαξ επιβαρύνσεις, φαίνεται να αίρουν πλέον τη δυνατότητα της επιχείρησης να απορροφά τις πιέσεις στα οικονομικά της. «Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές», αναφέρει στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Ένα σχόλιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση παραπομπή ότι ένα από τα ελάχιστα «όπλα στη φαρέτρα» που απομένουν για την επιχείρηση είναι η αύξηση των τιμολογίων.

Έτσι, με βάση τα στοιχεία σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία δηλαδή δεν περιλαμβάνουν το κέρδος από την πώληση του ΑΔΜΗΕ για το 2017 και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών λειτουργίας των ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν πτώση 44,5%, αγγίζοντας τα 260,1 εκατ. έναντι 469 το 2017. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 509,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 145,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αν πάντως ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα με τις διακοπτόμενες δραστηριότητες, δηλαδή την πώληση του ΑΔΜΗΕ και την απόσχιση των δύο ΑΗΣ, τότε οι ζημίες προ φόρων διαμορφώνονται σε 848,8 εκατ. (έναντι κερδών 270,4 το 2017) και οι ζημίες μετά από φόρους σε 903,8 εκατ. (έναντι κερδών 237,7 την προηγούμενη χρήση). 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επέδρασαν θετικά στη λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης, ξεχωρίζει η σημαντική βελτίωση κατά 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση της μισθοδοσίας κατά 21,4 εκατ. Επίσης, θετική επίδραση είχε και η μείωση κατά 157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, όπως και η μείωση κατά 16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

Στον αντίποδα, πέρα από την ελάττωση του κύκλου εργασιών, την αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και την επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ (κατά 151,6 εκατ.), αρνητικός παράγοντας για τα μεγέθη της επιχείρησης κατά την περσινή χρήση ήταν και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους 109,5 εκατ., για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πέρυσι οι συνολικές επενδύσεις της επιχείρησης ανήλθαν σε 746,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 82% από τα 410,7 εκατ. το 2017. Μία αύξηση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των επενδύσεων για την κατασκευή της Μονάδας «Πτολεμαΐδα V» (κατά 280 εκατ. περίπου), καθώς και σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά την περσινή χρονιά μειώθηκε σημαντικά (κατά 212,3 εκατ.) το καθαρό χρέος, αγγίζοντας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα 3,74 δισ. 

Αναστροφή
Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, η διοίκηση της επιχείρησης θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ώστε να αναστρέψει τη μειωμένη κερδοφορία. Κάνοντας μνεία στη μείωση του καθαρού χρέους και την αύξηση των επενδύσεων, ο επικεφαλής της ΔΕΗ σημειώνει επίσης πως συνεχίζονται οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική την προοπτική τιτλοποίησης μέρους του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Την ίδια στιγμή, ο κ. Παναγιωτάκης επισημαίνει ότι για την ανταπόκριση του Ομίλου στις σύγχρονες απαιτήσεις απαιτείται η λήψη σημαντικών θεσμικών μέτρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. «Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει ασφυκτικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με πρωταρχικό το ζήτημα του συστήματος των προσλήψεων», καταλήγει.  

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Στα 2,443 δισ. ευρώ περιορίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ το 2018 έναντι 2,536 δισ. το 2017, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκαναν χθες στελέχη της επιχείρησης σε αναλυτές.

Η μείωση κατά 93 εκατομμύρια ευρώ οφείλεται κυρίως στην είσπραξη απαιτήσεων από ενεργούς πελάτες, οι οφειλές των οποίων περιορίστηκαν κατά 250 εκατ., ενώ αντίθετα οι οφειλές των τελικών πελατών (στους οποίους περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, εξοχικά στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, καταναλωτές που έχουν μετακινηθεί σε άλλους προμηθευτές, κ.ά.) αυξήθηκαν κατά 157 εκατομμύρια.

Εγκρίθηκε το SPA για τις λιγνιτικές μονάδες
«Πράσινο φως» στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) για τον διαγωνισμό των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ άναψε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της επιχείρησης. Όπως έγραφε χθες η «Ν», από το SPA απουσιάζει η πρόβλεψη ενός μηχανισμού αντιστάθμισης ρίσκου. Κάτι που εξάλλου διαφαινόταν από την αντίρρηση της Κομισιόν να συμπεριληφθεί στην τροπολογία του ΥΠΕΝ για την επανεκκίνηση της διαδικασίας, μία ρήτρα επιμερισμού με τη ΔΕΗ τυχόν ζημιών που θα παρουσίαζαν οι μονάδες για την πρώτη χρονική περίοδο λειτουργίας υπό τη νέα ιδιοκτησία. 

Σημαντικότερη είναι η πρόβλεψη που γίνεται στο κείμενο αναφορικά με τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις των μονάδων από τον Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, καθώς η έγκριση του Μηχανισμού από την Κομισιόν εκκρεμεί, με δεδομένο ότι μόλις χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Έτσι, αν στην τελική εκδοχή του Μηχανισμού η μέγιστη αποζημίωση που θα μπορούν να διεκδικήσουν οι μονάδες είναι μικρότερη από 40.000 ευρώ ανά MW και έτος, τότε, σύμφωνα με το SPA, θα επιστραφεί στους αγοραστές ένα μέρος των καταβληθέντων τιμημάτων, αφαιρώντας τη διαφορά που θα προκύψει. 

Παράλληλα, το SPA περιλαμβάνει και πρόνοια και για το χρονικό πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού. Έτσι, όπως αναφέρει, αν δεν εγκριθεί από τις Βρυξέλλες εντός 9 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τότε θα επιστραφεί στους νέους ιδιοκτήτες ποσό ίσο με το 30% των τιμημάτων. 

Όσον αφορά τον χρόνο υποβολής των οικονομικών προσφορών, αν και η ενημέρωση που έχουν οι υποψήφιοι επενδυτές είναι πως η προθεσμία κατάθεσή τους θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαΐου, κύκλοι της ΔΕΗ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο η σχετική διορία να μεταφερθεί δύο 24ωρα αργότερα, στις 8 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως τα επόμενα βήματα θα «τρέξουν» πολύ γρήγορα, εκτιμώντας ότι η ανακήρυξη των προτιμητέων επενδυτών από το Δ.Σ. αλλά και η έγκριση από τη γενική συνέλευση θα γίνουν εντός Μαΐου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η δημόσια διαβούλευση για τον Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα